Contactformulier

Gelieve deze informatie te lezen vooraleer u het verstuurt

Vragen over coronavirus (COVID-19)

  • De informatie over reizen is een advies en is niet bindend.
  • Registreer uw reis via TravellersOnline
  • BELANGRIJK: reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe COVID-19-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden als commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

1. Naar waar mag of kunt u op reis?

2. Heeft u een vraag over de terugbetaling of annulering van een reis?

De website van de FOD Economie geeft een overzicht van de rechten van reizigers in de context van de pandemie. Daarnaast biedt de Geschillencommissie Reizen advies, arbitrage of bemiddeling (met touroperators, maar niet met luchtvaartmaatschappijen).

3. Heeft u specifieke vragen over de epidemiologische criteria, de quarantaine en de maatregelen in België?

Dan kunt u die stellen via 0800 14 689 of info-coronavirus@health.fgov.be

4. Algemene informatie over de maatregelen van de overheid?

Vragen over reizen (bijvoorbeeld essentiële verplaatsingen) en quarantaine vindt u op de website info-coronavirus (onderaan de pagina).

5. Vragen over reizen van het buitenland naar België?

Gelieve eerst de volgende websites te verifiëren:


De FOD Buitenlandse Zaken zal enkel antwoorden op de vragen die onder onze bevoegdheid vallen.


De Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking krijgt elke dag een groot aantal e-mails, die allemaal zorgvuldig worden gelezen. Onderstaand formulier zal ons helpen onze dienstverlening nog vlotter te laten verlopen.

Over de hieronder opgesomde onderwerpen vindt u al heel wat informatie op deze website, en misschien wel het precieze antwoord op uw vraag. 

Wij vragen u daarom eerst aandachtig de beschikbare informatie op onze site in verband met uw vraag te bekijken.
 

Belangrijk

  • U woont in het buitenland en u heeft een vraag over dienstverlening en documenten voor Belgen in het buitenland: raadpleeg dan eerst de website van de Belgische ambassade of het consulaat ter plaatse. Die geeft antwoorden die concreet rekening houden met de eigen werking in het land waar u woont. Heeft u nog vragen, dan kunt u de ambassade of het consulaat ook rechtstreeks contacteren. De websites en de contactgegevens van de ambassades en consulaten vindt u op deze pagina.
     
  • Gelieve het formulier telkens voor één enkele vraag in te vullen. Heeft u meerdere vragen, vul dan een nieuw formulier in. Omslachtig, dat wel, maar wel noodzakelijk om zo elke aparte vraag snel en gemakkelijk naar de daarvoor bevoegde dienst door te sturen.

Bepaalde vragen behoren soms niet tot de bevoegdheid van onze FOD. Die vragen worden dan, voor zover mogelijk, doorgestuurd naar de bevoegde Belgische overheidsdienst.

Indien u niet op zoek bent naar informatie, maar een klacht wenst te formuleren over onze dienstverlening, klik dan hier op “klachtenformulier”. Met dit formulier kunt u ons alle nuttige info bezorgen die wij nodig hebben om uw klacht snel en zorgvuldig af te handelen.

Ik ga akkoord met de privacyverklaring