Klachtenformulier

Image
Logo klachtenformulier


U kan dit formulier gebruiken, om een klacht te melden die betrekking heeft op de werking van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, en op de kwaliteit van haar dienstverlening.
 

Behandeling van uw klacht


Uw klacht wordt geregistreerd bij een centraal klachtenmeldpunt;

Uiterlijk 40 dagen na ontvangst krijgt u een gemotiveerd antwoord op uw klacht. Volgende antwoorden zijn mogelijk:

 • uw klacht is ontvankelijk;
 • uw klacht is onontvankelijk;
 • uw klacht is ontvankelijk en gegrond;
 • uw klacht is ontvankelijk en ongegrond.

Uw klacht wordt dan als afgehandeld beschouwd.
 

Klachten die ontvankelijk zijn


De FOD Buitenlandse Zaken onderzoekt alle klachten over zijn handelingen, werking of dienstverlening.

U kunt dus een klacht indienen wanneer u niet tevreden bent over:

 • de dienstverlening van de FOD Buitenlandse Zaken of een ambassade of post in het buitenland;
 • de werking van een dienst, ambassade of post;
 • het optreden of een handeling van een medewerker.

Voorbeelden van ontvankelijke klachten:

 • u krijgt geen antwoord op uw vraag;
 • u vindt dat u niet voldoende informatie heeft gekregen;
 • u bent niet tevreden over de manier waarop u te woord werd gestaan;
 • u vindt dat de regelgeving in uw geval niet juist werd toegepast en dat uw vraag om bijkomende informatie niet correct werd behandeld;
 • u bent niet tevreden over de antwoordtermijn.
   

Klachten die niet ontvankelijk zijn


Volgende klachten worden niet onderzocht:

 • anonieme klachten;
 • verbale klachten;
 • klachten die betrekking hebben op zaken waarvoor de FOD Buitenlandse Zaken niet bevoegd is;
 • algemene klachten die niet nader omschreven worden;
 • klachten over de regelgeving in het algemeen;
 • klachten over feiten die meer dan 1 jaar oud zijn;
 • klachten die al het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure of nog het voorwerp kunnen uitmaken van een beroepsprocedure;
 • klachten reeds ingediend bij de federale ombudsman;
 • klachten die al eerder werden afgehandeld of die in behandeling zijn.
   

Bent u niet tevreden met de reactie van onze interne klachtenbehandeling? U kunt dan contact opnemen met de federale ombudsman:


www.federaalombudsman.be/nl
 

Centraal meldpunt voor meldingen van misbruik in de ontwikkelingssamenwerking


Het centraal meldpunt is een instantie die verantwoordelijk is voor het vergemakkelijken van de melding van misbruik binnen de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Het centraal meldpunt is bevoegd om meldingen van seksuele uitbuiting, seksueel misbruik en seksuele intimidatie (SEAH) binnen de Belgische ontwikkelingssamenwerking te behandelen. Het is niet bevoegd om meldingen van fraude of corruptie te behandelen.

integritycomplaint.be

I. Uw identificatiegegevens

Om ons toe te laten uw klacht zo efficiënt mogelijk te behandelen, vragen wij u de volgende rubrieken in te vullen. De velden met een * zijn verplicht in te vullen.

II. Gedetailleerde omschrijving van het probleem

De FOD Buitenlandse Zaken neemt akte van uw klacht en zal u zo snel mogelijk een antwoord sturen.
Ik ga akkoord met de privacyverklaring (Privacy)