Dorien Nijs vertegenwoordigt Belgisch burgerpanel tijdens Conferentie over de toekomst van Europa in Straatsburg

  1. Laatst bijgewerkt op

Vandaag 20 januari neemt Dorien Nijs de trein naar Straatsburg en het Europees Parlement om er de Belgische aanbevelingen toe te lichten tijdens de plenaire vergadering van de Conferentie van de toekomst van Europa (21 en 22 januari). Sophie Wilmès zal, in haar hoedanigheid van minister van Europese Zaken, vanochtend aanwezig zijn op het station Brussel-Zuid om Dorien steun te betuigen en veel succes te wensen.

Als een van de 27 lidstaten van de Europese Unie heeft België besloten actief aan deze conferentie deel te nemen, onder meer door de oprichting van nationale panels van Belgische burgers met zeer uiteenlopende achtergronden. In oktober werden 50 burgers, waaronder Dorien Nijs, willekeurig geselecteerd om de Belgische bevolking te vertegenwoordigen. Gedurende drie weekends kwamen deze burgers bijeen om te discussiëren over een van de negen thema's van de conferentie, de Europese democratie, en meer in het bijzonder publieke participatie in de Europese Unie.

Midden december sloten de 50 Belgische burgers virtueel hun werkzaamheden af. Een 100-tal aanbevelingen, rond 5 door hen gekozen thema’s, bekwam meerderheid van stemmen en maakt deel uit van de Belgische voorstellen voor de toekomst van Europa. De gekozen thema’s zijn:

  1. Verbetering van de communicatie over de Europese Unie
  2. Het opsporen en bestrijden van verkeerde informatie over de Europese Unie
  3. Burgerpanels als participatie-instrument
  4. Het referendum in Europese aangelegenheden
  5. Verbetering van de bestaande participatie-instrumenten in de Europese Unie

Vooreerst wordt de Europese Unie verzocht om de communicatie en informatie over de door haar behandelde thema’s te vereenvoudigen, begrijpelijker te maken en toegankelijk te maken. Dit om een zo groot mogelijk aantal mensen te bereiken. Anderzijds wordt aan de EU ook gevraagd om desinformatie te bestrijden en de sociale media te verplichten dit ook in hun platformen te integreren. Deelnemers zijn van mening dat vrijwillige burgerpanels, geïnformeerd door deskundigen, nuttig en doeltreffend zijn om de burgers bij de democratie te betrekken. Ook de organisatie van referenda voor de Europese bevolking werd geopperd als een middel tot participatie. Tot slot wordt aangestipt dat de bestaande participatie-instrumenten, zoals het burgerinitiatief en het petitierecht, onvoldoende bekend zijn bij het brede publiek.

De aanbevelingen van de verschillende panels die op Europees niveau zijn voorgesteld, maar ook de voorstellen die via het digitale platform van de conferentie werden geformuleerd, zullen door de Europese instellingen worden besproken tijdens twee plenaire slotzittingen op 25-26 maart en 8-9 april 2022. Het doel is om politieke conclusies voor te leggen aan de Europese burgers van de 27 lidstaten op 9 mei 2022, "Dag van Europa".

 

  1. Nieuwstype