Egmontpaleis verlicht in regenboogkleuren voor IDAHOT

In 2004 werd 17 mei uitgeroepen tot Internationale Dag tegen homofobie, bifobie en transfobie (IDAHOT). Ter ere van deze dag zal het Egmontpaleis in Brussel van zondag 16 mei tot en met dinsdag 18 mei worden verlicht in de kleuren van de regenboogvlag.

  1. Laatst bijgewerkt op

In 2004 werd 17 mei uitgeroepen tot Internationale Dag tegen homofobie, bifobie en transfobie (IDAHOT). Ter ere van deze dag zal het Egmontpaleis in Brussel van zondag 16 mei tot en met dinsdag 18 mei worden verlicht in de kleuren van de regenboogvlag. "Dit is een primeur voor het Egmontpaleis en een duidelijk signaal om te tonen dat wij ons binnen het Belgische buitenlandse beleid inzetten voor diversiteit en gelijkheid voor iedereen, zonder discriminatie op basis van geslacht, seksuele identiteit of seksuele geaardheid. Deze vrijheid om te zijn en lief te hebben wie men wil, moet universeel zijn en wij blijven er dan ook aan werken."

Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès onderstreept de voortrekkersrol die België internationaal blijft spelen in de strijd tegen discriminatie op grond van seksuele geaardheid, genderidentiteit of -expressie en seksuele kenmerken. Ons land gaat prat op baanbrekende en steeds evoluerende wetgeving.

In de afgelopen decennia is de bescherming van LGBTI-personen gestaag uitgebreid. Toch worden op tal van plaatsen in de wereld LGBTI-personen geconfronteerd met ernstige vormen van discriminatie, intimidatie, geweld en doodsbedreigingen. Daaruit mag blijken dat op sommige plaatsen sprake is van regressie, ook in Europa. Daarom blijft doorgedreven aandacht voor wettelijke en beleidshervormingen nodig om gelijke behandeling en bescherming voor alle LGBTI-personen na te streven. De bestrijding van alle vormen van discriminatie, met inbegrip van racisme en anti-LGBTI-discriminatie vormt een van de belangrijke Belgische transversale prioriteiten in het mensenrechtenbeleid.

Het thema van IDAHOT voor 2021 is "Samen: Verzet, ondersteuning, heling", waarmee zowel de uitdagingen waarvoor we staan als de kansen die zich voordoen worden benadrukt. Het onderstreept de noodzaak om ons standvastig te blijven verzetten tegen homofobie, we moeten steun blijven verlenen aan personen die worden gediscrimineerd, en we moeten het momentum van het herstel na de COVID19-pandemie aangrijpen om meer inclusieve en rechtvaardige samenlevingen te creëren. Net als andere categorieën mensen die het slachtoffer kunnen worden van discriminatie, worden LGBTI-personen onevenredig geconfronteerd met vooroordelen en stigmatisering en zijn zij daarom voor morele steun en veerkracht sterk afhankelijk van sociale netwerken. De pandemie heeft het voor hen heel zwaar gemaakt, gezien de beperkende maatregelen die werden ingesteld om de verspreiding van het virus af te remmen, ook de sociale interacties hebben beperkt.

Door onze stem te laten horen over LGBTI-rechten laten we zien dat we onverminderd blijven streven naar gelijke behandeling. Zowel in bilaterale contacten als in internationale fora zal België blijven ijveren voor de universele eerbiediging van de mensenrechten voor alle mensen, ongeacht hun seksuele geaardheid of genderidentiteit. We willen tonen dat we begaan zijn met het lot van elke mens, we willen het signaal geven dat we er voor hen zijn om dit punt te blijven maken.

U kunt de berichtgeving van de Belgische ambassades en diplomatieke posten in het buitenland volgen op sociale media om te zien hoe deze belangrijke dag over de hele wereld wordt gevierd.

#IDAHOT #IDAHOT2021 #loveislove #freeandequal #EU4LGBTI.

 

  1. Nieuwstype