Gezamenlijke verklaring over het Open Skies-verdrag

  1. Laatst bijgewerkt op

We betreuren de aankondiging van de regering van de Verenigde Staten van haar voornemen om zich terug te trekken uit het Open Skies-verdrag, zelfs al delen we hun bezorgdheid over de uitvoering van de verdragsbepalingen door Rusland.

Het Open Skies-verdrag is een cruciaal onderdeel van het vertrouwenwekkende kader dat de afgelopen decennia is gecreëerd om de transparantie en veiligheid in het hele Euro-Atlantische gebied te vergroten.

We zullen doorgaan met de implementatie van het Open Skies-verdrag, dat een duidelijke meerwaarde heeft voor onze conventionele wapenbeheersingsarchitectuur en onze gemeenschappelijke veiligheid. We bevestigen opnieuw dat dit Verdrag functioneel en nuttig blijft. De intrekking wordt van kracht na zes maanden.

Wat vragen over de uitvoering van het Verdrag betreft, zullen we de dialoog met Rusland voortzetten, zoals eerder overeengekomen tussen de NAVO-Bondgenoten en andere Europese partners, om onopgeloste kwesties te regelen zoals onnodige beperkingen opgelegd voor vluchten boven Kaliningrad. We blijven Rusland oproepen deze beperkingen op te heffen en onze dialoog met alle partijen voort te zetten.

 

  1. Nieuwstype
  1. Onderwerpen