Gezondheid en hygiëne in Cambodja

Informatie over gezondheid en hygiëne in Cambodja

 1. Nog steeds geldig op
 2. Laatst bijgewerkt op

Eind 2019 vond in de regio Wuhan in China een uitbraak van een nieuw coronavirus (COVID-19) plaats. Ondertussen heeft het virus zich ook verspreid in andere landen.

Met een aantal eenvoudige maatregelen kunt u de verspreiding van griepvirussen, coronavirussen of andere virussen voorkomen:

 • Was regelmatig je handen
 • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak
 • Heb je geen zakdoekje bij de hand? Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog
 • Blijf thuis als je ziek bent
 • Vermijd nauwe contacten met personen die symptomen vertonen (hoesten of niezen) en contacten als omhelzingen of handdrukken
 • vermijd ogen, neus en mond aan te raken met ongewassen handen
 • Blijf thuis te blijven als u symptomen (koorts, hoesten, spierpijn, ademhalingsmoeilijkheden, intense moeheid) vertoont en raadpleeg onmiddellijk een dokter (steeds eerst per telefoon).

Alle reizigers moeten zich bewust zijn van de risico's voor hun gezondheid tijdens het reizen. Het is belangrijk om uw bestemming te controleren voordat u vertrekt, zodat u zich bewust bent van de risico's en u zich daarop kunt voorbereiden.

 

Meer informatie over de specifieke gezondheidsrisico’s voor reizen in Cambodja, alsook informatie over de aangewezen medicijnen, vindt u o.a. op de volgende websites:

 
Kosten/infrastructuur medische verzorging
De plaatselijke medische infrastructuur is ontoereikend. Ingeval van een zwaar probleem is evacuatie naar Bangkok wenselijk. Het is noodzakelijk om zich goed te verzekeren voor medische kosten, evacuaties en ongevallen, en nauwgezet de bepalingen van de reisverzekeringen te bestuderen.
Zorg dat u steeds een goede reisapotheek bij de hand heeft. In geval van chronische ziektes, moet u een voldoende voorraad van uw gebruikelijke medicatie meenemen omdat deze vaak niet beschikbaar is in Cambodja.
 
Veiligheid water en voedsel
Kraantjeswater is niet drinkbaar. Verifieer of de flesjes drinkwater die u koopt goed verzegeld zijn en niet werden nagevuld.
Ondanks het tropische klimaat wordt overal langs de straten voedsel aangeboden en verwerkt, in soms bedenkelijke hygiënische omstandigheden. Het is nuttig essentiële medicatie tegen buikloop en buikinfecties mee te nemen.


Inentingen en vaccins


Zie deze pagina


Bijzondere gezondheidsrisico's

Dengue koorts
Dengue-koorts is een virale infectie die verspreid wordt door muggen die vooral overdag en aan het begin van de avond steken. Het virus komt voor in Cambodja, zowel in de steden als op het platteland, en vooral tijdens het regenseizoen. Er bestaat (nog) geen vaccin voor. Symptomen zijn acute hoge koorts, spierpijn, gewrichtspijn en huiduitslag. Omdat dengue gevaarlijk kan zijn en in sommige gevallen zelfs dodelijk, is het belangrijk om bij het vaststellen van deze symptomen onmiddellijk een arts te raadplegen en zich steeds tegen muggen te beschermen (bv. door een muggenwerend product met DEET te gebruiken, door onder een muskietnet slapen, door lange kledij te dragen).

Opgelet: Aspirine en Ibuprofen hebben een nefaste werking omdat ze de symptomen verergeren. Neem deze dus niet in.
 

Vogelgriep

Zoals andere landen in Zuid-Oost Azië werden in Cambodja gevallen van vogelgriep  (H5N1) vastgesteld, ook bij mensen, en soms met dodelijke afloop. Sinds 2015 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie geen gevallen van vogelgriep bij mensen meer vastgesteld in Cambodja. Met betrekking tot vogelgriep leggen noch de Wereldgezondheidsorganisatie noch de FOD Volksgezondheid enige reisbeperking op naar eender welke bestemming, maar ze bevelen wel nog steeds een aantal voorzorgsmaatregelen aan om zo de contactrisico’s met het virus van de vogelgriep te verkleinen (mijden van pluimvee, eten van goed gebakken of gekookt vlees van gevogelte of gevogelteproducten, regelmatig wassen van handen).

Verdere informatie vindt u o.m. terug:

Hondsdolheid

Hondsdolheid is afkomstig van honden, vleermuizen en andere zoogdieren in Cambodja. De volgende reizigers worden aangeraden zich te laten inenten:

 • Indien u wenst deel te nemen aan een outdoor activiteit zoals o.m. kamperen, fietsen, trekken in de natuur het bezichtigen van grotten.
 • Indien u van plan bent om met dieren te werken.
 • Indien u van plan bent een langere tijd in Cambodja te verblijven.
 • Kinderen,

Malaria

In de toeristische gebieden (meer specifiek de Cambodjaanse kust, Siem Reap en Phnom Penh) komt malaria niet voor, daar buiten wel. Het is ten stelligste aan te raden buiten de toeristische zones onder een muggennet te slapen, een muggenwerend product met DEET te gebruiken en een profylactisch middel in te nemen voor korte verblijven. In functie van uw algemene gezondheidstoestand, zal uw arts u de meest aangewezen behandeling voorschrijven.

Zika

Het Zika-virus wordt overgedragen door de Aedes Aegypti-mug die vooral overdag steekt. In de meeste gevallen vertoont het virus geen symptomen, maar volgende symptomen kunnen zich voordoen: koorts, hoofdpijn, huiduitslag, spier- en gewrichtspijnen, moeheid en rode ogen. Reizigers wordt in het algemeen aangeraden om zich te beschermen tegen muggenbeten door het gebruik van een muggenwerend product met DEET te gebruiken, onder een muggennet te slapen en kleren met langen mouwen en lange broekspijpen te dragen.

Het virus is ook verantwoordelijk voor gevallen van microcefalie bij zuigelingen. Zwangere vrouwen en vrouwen die in de nabije toekomst zwanger wensen te worden, wordt dan ook gevraagd hun reis uit te stellen. Indien dit niet mogelijk is, dienen ze contact op te nemen met hun geneesheer en de nodige voorzorgsmaatregelen tegen muggenbeten te treffen.

Als voorzorgsmaatregel wordt reizigers die terugkomen van een getroffen zone aangeraden om elk onbeschermd seksueel contact te vermijden gedurende twee maanden na terugkeer.

Raadpleeg voor meer informatie de websites van de Wereldgezondheidsorganisatie, de FOD Volksgezondheid of het Instituut voor Tropische Geneeskunde.