Humanitair bilan 2019: België maakte 169,8 miljoen euro humanitaire hulp vrij

  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

België maakte in 2019 in totaal 169,8 miljoen euro humanitaire hulp vrij. Dat blijkt uit het finaal bilan van de humanitaire dienst van de FOD Buitenlandse Zaken, Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel. Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo is tevreden. “Hiermee zet België zijn sterk humanitair engagement van de voorbije jaren verder.”

De humanitaire bijdragen verliepen via verschillende kanalen: core bijdragen aan internationale humanitaire organisaties (30 miljoen euro), flexibele humanitaire fondsen (70 miljoen euro), meerjarenprogramma’s voor complexe crisissen (24,7 miljoen euro) en humanitaire projecten in antwoord op vergeten crisissen (45,2 miljoen euro).

Flexibele financiering

Het aantal niet-geoormerkte humanitaire bijdragen ligt hoger en ook de financiering van flexibele fondsen steeg naar 58%. Die cijfers sluiten aan bijhet engagement dat België in 2015 nam tijdens de World Humanitarian Summit en de Grand Bargain.

“Meer flexibele en minder geoormerkte humanitaire financiering laat onze humanitaire partners op het terrein toe om veel sneller te schakelen. Zo kunnen meer levens worden gered en worden de middelen ingezet daar waar ze het meest nodig zijn,” aldus minister De Croo.

Syrische crisis en Grote Meren

Naar geografische spreiding ging met 56,4 miljoen het grootste deel van de humanitaire financiering naar het Midden-Oosten. De Syrische crisis is de meest gefinancierde crisis in de regio (25,4 miljoen), gevolgd door de bezette Palestijnse gebieden (9,5 miljoen), Jemen (7,9 miljoen euro) en Irak (7,2 miljoen euro). Meer dan 28,5 miljoen euro aan humanitaire middelen werden geïnvesteerd in de regio van de Grote Meren, met een bijzondere focus op de DR Congo (14,2 miljoen). 18,3 miljoen euro humanitaire middelen werden toegekend aan de Sahel.

Meer dan 149,6 miljoen euro of 80% van het humanitaire budget ging naar internationale organisaties, met inbegrip van flexibele fondsen. Belgische en internationale ngo’s ontvingen 20 miljoen, of 12% van het budget.

VN-Veiligheidsraad

Naast de financiering van de humanitaire noden speelt België internationaal ook een voortrekkersrol op vlak van een reeks humanitaire kwesties, zoals een groter respect voor de humanitaire principes, de humanitaire bescherming en humanitaire innovatie. Humanitaire noden en humanitaire hulp zijn ook een belangrijk aandachtspunt in het Belgisch lidmaatschap van de VN-Veiligheidsraad.

 

  1. Nieuwstype
  1. Onderwerpen