Centraal meldpunt voor meldingen van misbruik in de ontwikkelingssamenwerking

  1. Laatst bijgewerkt op

Het centraal meldpunt is een instantie die verantwoordelijk is voor het vergemakkelijken van de melding van misbruik binnen de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Het centraal meldpunt is bevoegd om meldingen van seksuele uitbuiting, seksueel misbruik en seksuele intimidatie (SEAH) binnen de Belgische ontwikkelingssamenwerking te behandelen. Het is niet bevoegd om meldingen van fraude of corruptie te behandelen.

Indien u een voorval van misbruik wenst te melden, dient u eerst beroep te doen op het meldpunt van de betrokken organisatie zelf.

Gelieve uw misbruik melden als:

  • u het meldpunt van de betrokken organisatie al heeft gecontacteerd en geen antwoord heeft ontvangen;
  • de betrokken organisatie uw melding niet heeft opgevolgd;
  • u oordeelt dat er een belangenconflict bestaat binnen het meldpunt van de organisatie.

Als u gewoon een vraag heeft voor de administratie of een klacht heeft met betrekking tot de werking van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, gelieve dan hier het daartoe bestemde contactformulier te gebruiken.
 

Koninklijk Besluit van 28 februari 2023 betreffende integriteit inzake de Belgische ontwikkelingssamenwerking (PDF, 221.18 KB)

Omzendbrief - Centraal Meldpunt (PDF, 358.27 KB)

Formulier

1. Uw identificatiegegevens 


U hebt de mogelijkheid om een anonieme melding te maken als u dat wenst. Als u ons echter geen e-mailadres geeft, kunnen wij geen contact met u opnemen om uw melding te voltooien. Indien u anoniem wenst te blijven, gelieve zoveel mogelijk informatie te voorzien in dit formulier om onze opdracht te vergemakkelijken.

2. Gedetailleerde omschrijving van het misbruik

Ter herinnering: misbruik moet in principe gemeld worden bij de betrokken organisatie. Het Centraal meldpunt kan alleen tussenkomen als de organisatie tekortschiet of als er een risico op belangenvermenging is. Gelieve de redenen aan te geven waarom u het misbruik niet aan het contactpunt van de betrokken organisatie wenst te melden.
Ik ben mij ervan bewust dat door mijn melding anoniem te maken en geen e-mailadres op te geven, het Centraal Meldpunt mij niet zal kunnen bereiken voor verdere informatie of opvolging van mijn melding en ik heb zoveel mogelijk informatie in deze melding opgenomen om de opdracht van het Centraal Meldpunt te vergemakkelijken.