Internationale Dag voor Vrouwenrechten

8 maart markeert de Internationale Dag voor Vrouwenrechten. Minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Philippe Goffin verzekert dat België zich wereldwijd actief blijft inzetten voor de bescherming en bevordering van de rechten van vrouwen en meisjes.

  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

8 maart markeert de Internationale Dag voor Vrouwenrechten. Minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Philippe Goffin verzekert dat België zich wereldwijd actief blijft inzetten voor de bescherming en bevordering van de rechten van vrouwen en meisjes. Op vrijdag 6 maart herbevestigt de minister dit engagement met de organisatie van een evenement in het Egmontpaleis: ‘Vrouwelijke Ambassadeurs van Belgische Diversiteit’, waarmee hij het belang van vrouwenrechten en diversiteit in de kijker zet ten aanzien van een divers publiek van vertegenwoordigers van de overheid, Parlement, middenveld, de privésector en een 50-tal vrouwelijke ambassadeurs die in Brussel geaccrediteerd zijn.

Op uitnodiging van de minister zetten vier panelleden hun ervaringen als succesvolle vrouwen met een migratieachtergrond in de kijker en de positieve bijdrage die vrouwen en diversiteit de Belgische samenleving bieden. Gastsprekers zijn mevrouw Chouna Lomponda, oprichtster van Success DiverStory vzw, mevrouw Sareh Jalilian, educatief medewerkster en regionaal verantwoordelijke bij Federatie Wereldvrouwen vzw, mevrouw Fatima Zibouh, coördinator en inclusie-experte bij Actiris, en mevrouw Yasmien Naciri, onderneemster, strategisch communicatieadviseur en auteur.

2020 is symbolisch een extra belangrijk jaar voor vrouwenrechten; het staat in het teken van de 25e verjaardag van de Beijing Verklaring en Platform voor Actie. Dit is een globale agenda met concrete maatregelen die in 1995 door staten werd afgesproken voor de bevordering van de rechten van vrouwen en meisjes, en dit in 12 domeinen: armoede, onderwijs en opleiding, gezondheid, geweld, gewapende conflicten, economie, besluitvorming, institutionele mechanismen, mensenrechten van vrouwen, media, milieu, en meisjes. Ter gelegenheid van deze symbolische verjaardag wordt op 9 maart in New York een Politieke Verklaring aangenomen door alle VN-leden. België blijft zich daarbij opwerpen als een fervente voorvechter van de rechten van vrouwen en meisjes, inclusief seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, de strijd tegen genderdiscriminatie en geweld tegen vrouwen en meisjes en de belangrijke rol van het maatschappelijk middenveld.

Ook in de VN-Veiligheidsraad, waarin België sinds 2019 als niet-permanent lid zetelt, houdt ons land de mensenrechten van vrouwen en meisjes hoog in het vaandel. 2020 markeert namelijk ook de 20e verjaardag van de adoptie van VN-Veiligheidsraadresolutie 1325 inzake Vrouwen, Vrede en Veiligheid. Deze resolutie benadrukt het belang van de integratie van de genderdimensie in vredes- en veiligheidsprocessen. België pleit er in de Veiligheidsraad systematisch voor om de genderdimensie zo concreet mogelijk te integreren in landen-specifieke en regionale initiatieven van de Raad.

 

  1. Nieuwstype