Reizen naar Afghanistan: reisadvies

Reist u naar Afghanistan? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Algemene veiligheid in Afghanistan

Informatie over de algemene veiligheid in Afghanistan.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Veiligheid

Gezien de onzekerheden in een politieke en veiligheid context aan de ene kant, en aan de andere kant het risico op terroristische aanslagen en ontvoeringen in het land, worden alle reizen naar Afghanistan volledig afgeraden en maximale waakzaamheid is aanbevolenEr wordt formeel gevraagd aan Belgische staatsburgers zich niet naar Afghanistan te begeven.

Belgen die zich nog in het land bevinden worden verzocht zich te melden bij de Ambassade van België in Islamabad, als ze dat nog niet gedaan hebben. Er wordt hen gevraagd op een veilige plaats te blijven. Gezien de precaire veiligheidssituatie in Afghanistan en de afwezigheid van een Belgische diplomatieke post in Kaboel, is consulaire bijstand extreem moeilijk aan te bieden, zo niet onmogelijk.

Reizen in Afghanistan houdt zeer hoge risico’s in en het risico op terroristische aanslagen is reëel. Alle verplaatsingen doorheen Afghanistan zijn extreem gevaarlijk. Een grote terroristische aanslag kan er op elk ogenblik en op elke plaats plaatsvinden, met dodelijke afloop. Terroristische aanslagen gebeuren regelmatig, zelfs in de best beveiligde delen van de hoofdstad. Doelwitten kunnen de veiligheidsdiensten zijn, maar ook (internationale) hotels, allerlei openbare plaatsen, scholen, gebedsplaatsen en zelfs ziekenhuizen.

Het dient tot absolute aanbeveling bijeenkomsten ten stelligste te vermijden en voorzichtigheid aan de dag te leggen tijdens uw verplaatsingen, die gelimiteerd moeten te blijven en beperkt tot een absoluut minimum. Het is ook aanbevolen uzelf op de hoogte te houden van de risico’s en de evolutie van de situatie.

Voor elke reis naar Afghanistan kunt u zich registreren op Travellers Online. Als u naar een gebied reist dat afgeraden wordt, informeert u best ook de Belgische Ambassade in Islamabad per e-mail via islamabad@diplobel.fed.be. Mocht er zich tijdens uw verblijf in Afghanistan een onvoorziene gebeurtenis voordoen, dan wordt van u verwacht dat u zo spoedig mogelijk contact opneemt met de Belgische ambassade in Islamabad en ook uw gezinsleden of naaste vrienden in België over uw toestand inlicht en hen geruststelt.

Reizen vanuit en naar Afghanistan

Naar aanleiding van de overname van de macht door de Taliban en in het licht hiervan de terugtrekking van de internationale troepen, vonden er evacuatievluchten plaats tot 25 augustus 2021. De Ambassade van België is daarom niet meer in de mogelijkheid haar operaties voort te zetten vanuit Kaboel.

Tot op heden zijn er zeer weinig vluchten van/naar Afghanistan (voornamelijk uitgevoerd door humanitaire organisaties). Slechts een uiterst beperkt aantal vluchten van/naar Afghanistan opereren tegen een zeer hoge prijs.

De Belgische burgers die in Afghanistan zijn dienen serieus na te denken over de reële risico’s die ze lopen indien ze trachten het land te verlaten via landroutes. U dient zich ervan te vergewissen in een veilige omgeving te zijn en u enkel en alleen te verplaatsen als u oordeelt dat het veilig is dit te doen.

De veiligheidssituatie in Afghanistan is uiterst problematisch. De dreiging van terroristische en misdadige acties tegenover buitenlanders is zeer hoog. Gehele zones van het land, stedelijke agglomeratie inbegrepen, ervaren het geweld van de gewapende opstandelingen tegen de Afghaanse en de internationale veiligheidskrachten. Het conflict veroorzaakt elk jaar duizenden doden. Het gevaar kan de vorm aannemen van bomaanslagen, zelfmoordaanvallen, ontvoeringen, gewapende confrontaties, aanvallen langs de wegen, tegen ngo's, internationale organisaties, privéondernemingen en mensen die zich per toeval in de omgeving bevinden.

Men moet zich tegen elke soort criminaliteit beschermen. Er is immers niet alleen het geweld van de gevechten tussen de gewapende oppositie en de regeringskrachten. Het kan eveneens gaan om politieke of criminele ontvoeringen. Al deze vormen van criminaliteit houden trouwens vaak verband met illegale handel en smokkel, met name de drughandel.

Belgische burgers die worden tewerkgesteld door multilaterale organisaties (VN en haar agentschappen, Europese Unie, NAVO, ontwikkelingsagentschappen) zijn onderworpen aan het veiligheidsprotocol van deze organisaties en dienen zich hier strikt aan te houden.

Gewone diefstallen en roofovervallen kunnen af en toe in de stadscentra plaatsvinden, de winkelcentra, de banken geldautomaten en de plaatsen die regelmatig door de buitenlanders worden bezocht. Ontvoeringen komen ook regelmatig voor in het hele land, waarbij buitenlanders, in het bijzonder westerlingen, specifiek geviseerd worden.

De risico's in verband met de aanwezigheid van mijnen, niet-ontplofte munitie en geïmproviseerde explosieven (IED’s) blijven bestaan in verschillende zones van het Afghaanse grondgebied, en nemen nog toe in sommige stedelijke zones. Het wordt volledig afgeraden om over land te reizen.

 
Kaboel

De veiligheid in de hoofdstad blijft problematisch. Het risico op aanvallen en aanslagen, zowel op de Afghaanse overheden (incl. de veiligheidsdiensten), de buitenlandse strijdkrachten, als op plaatsen waar de westerse aanwezigheid zichtbaar is, blijft bijzonder groot. Ook burgers vormen een doelwit.

De plaatsen die regelmatig door de buitenlanders worden bezocht (supermarkten en bepaalde restaurants) kunnen het doelwit van een aanval zijn. Vooral de luchthaven van Kaboel is een doelwit en werd al verschillende malen door terroristische aanslagen getroffen. Ook beveiligde compounds kunnen aangevallen worden. Verplaatsingen tijdens de nacht moeten absoluut vermeden worden.

Verplaatsingen overdag moeten onder begeleiding gebeuren, liefst door een escorte.

Een verblijf in Kaboel door leden van officiële instanties en van internationale of humanitaire organisaties in het kader van hun zending is enkel denkbaar op voorwaarde dat elementaire veiligheidsregels worden nageleefd (kennis van de bezochte plaatsen en mensen, permanente bewaking van de woonplaats, planning van de verplaatsingen, begeleiding en opvang, enz).

 
De provincies

Er zijn geen veilige provincies meer. Sommige reisagentschappen bieden nog steeds reizen aan naar Bamiyan, Herat en de Panjshirvallei. Deze zijn compleet af te raden omwille van het ontvoeringsgevaar en het risico op terroristische aanvallen.

Het grensgebied met Pakistan is extreem gevaarlijk, onder andere door de regelmatige militaire operaties tegen militante groeperingen en tegenreacties. Er zijn verschillende terroristische organisaties actief in dit gebied.