Reizen naar Algerije: reisadvies

Alle informatie voor Belgen die naar Algerije reizen.

Praktische info over reizen in Algerije

Praktische info over reizen in Algerije.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Documenten, valuta, communicatie

Alle noodzakelijke reisdocumenten worden vermeld onder de gelijknamige rubriek op deze website. Men raadt aan de visumaanvraag in te dienen enkele weken voor de voorgenomen datum van de reis.

 
Rijbewijs

Het internationaal rijbewijs, geldig gedurende drie maanden, is vereist.

 
Ouderlijke toestemming

Belgische onderdanen die tevens de Algerijnse nationaliteit bezitten worden in Algerije als Algerijnse onderdanen beschouwd. Minderjarigen (jonger dan 19 jaar) die niet begeleid zijn door hun vader dienen in het bezit te zijn van een toestemming van de vader om het grondgebied te verlaten. Deze toestemming wordt in België afgeleverd door het Algerijnse Consulaat en in Algerije door de politiecommissariaten, steeds in het bijzijn van de vader.

Een wet stelt de kinderen die in het buitenland verblijven en de dragers van buitenlandse paspoorten hiervan vrij, maar de immigratiebeambten op de luchthavens blijven dit document soms eisen. Het is dus aan te raden om kinderen die zich in deze situatie bevinden van een dergelijk document te voorzien, zelfs indien een Belgisch of Algerijns vonnis het hoederecht uitsluitend aan de moeder heeft toegewezen.

 
Betaalmiddelen

Kredietkaarten worden slechts zelden aanvaard buiten enkele internationale hotels en bankagentschappen. Recent verschenen er enkele bankautomaten in het straatbeeld van Algiers. In geval van verlies, diefstal of fraude van een Belgische krediet- of bankkaart, neem onmiddellijk contact op met Card Stop (+32 78 170 170).

De munteenheid in Algerije is de Algerijnse dinar (DZD). Algerijnse dinars zijn aan een strikt wisselregime onderworpen en kunnen niet uitgevoerd worden. Het geld dat het land wordt binnengebracht, is niet onderworpen aan beperkingen maar dient bij aankomst te worden aangegeven. 

 
Reisverzekering

Een aangepaste reisverzekering met voldoende dekkingslimiet (reisbijstand, repatriëring, rechtsbijstand) is noodzakelijk. Bij de aanvraag van een Algerijns visum wordt de houder van een Belgisch paspoort verplicht een reisverzekering voor te leggen.

 
Gsm en communicatiefaciliteiten

Inzake communicatie heeft het land een normale dekking en de cybercafés zijn aanwezig in de grote steden. Prepaid kaarten kunnen gemakkelijk worden gekocht en gebruikt tegen lage prijzen.

 
Huisdieren

Huisdieren kunnen zonder quarantaine ingevoerd worden in Algerije. Men dient wel bij aankomst in het bezit te zijn van een geldig dierenpaspoort voor het huisdier met de normale inentingen.

 
Consulaire bijstand

In geval van ernstige moeilijkheden, kunnen de Belgen hulp vragen aan de Belgische ambassade in Algiers. België beschikt niet over ereconsulaten in Algerije. Consulaire bijstand wordt verleend aan landgenoten die tevergeefs de hulp ingeroepen hebben van de terzake bevoegde plaatselijke overheid (lokale politie) of dienstverlenende maatschappijen (bank, verzekeringsagentschap), en zich enkel nog tot een Belgische diplomatieke of consulaire post kunnen wenden. Aan deze bijstand wordt een einde gesteld zodra de reizigers op eigen krachten verder kunnen.

Bipatride Belgo-Algerijnen dienen er zich bewust van te zijn dat de Belgische autoriteiten niet in staat zijn om consulaire bijstand te verlenen aan hen wanneer zij zich in het land van hun andere nationaliteit bevinden. 

Humanitaire hulp, conform de internationale conventies terzake, zal in de mate van het mogelijke geboden worden in humanitaire  noodgevallen.

Teneinde ons in staat te stellen de consulaire bijstand optimaal te organiseren wordt het u aangeraden uw gegevens en reisplannen te registreren op Travellers Online