Reizen naar Angola: Reisadvies

Reist u naar Angola? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Klimaat en rampen in Angola

Informatie over klimaat en rampen in Angola.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Klimaat en meteorologische fenomenen

Angola heeft een tropisch en vochtig klimaat in het Noorden en een subtropisch klimaat in het Zuiden. Het subtropisch klimaat is gematigd in het zuiden. In Luanda zijn er twee seizoenen: het hete seizoen van oktober tot mei (met soms forse regenbuien van januari tot maart), en het koelere seizoen (de "caçimbo”) van juni tot september.

Tijdens het hete seizoen lopen de temperaturen op tot 35°C, met pieken tot boven de 40°C. Dit gaat gepaard met een vochtigheidsgraad van rond de 90%, wat de hitte moeilijk draaglijk maakt van januari tot maart. Tijdens het frisse seizoen schommelt de temperatuur tussen 22°C en 25°C overdag en 17°C tot 20°C 's nachts.

Vervuiling: het water in de baai van Luanda is sterk vervuild. Het is ten stelligste afgeraden er in te zwemmen. De verkeersdichtheid en het toenemend aantal voertuigen, vaak in slechte staat, leiden tot ernstige vervuiling.

 
Frequente natuurrampen

Er is geen groot risico voor natuurrampen. De gebrekkige infrastructuur op het gebied van riolering, huisvuil en waterdistributie, samen met de ondoordringbaarheid van de grond, zorgen soms voor wateroverlast in Luanda en andere grote steden tijdens het regen- en stormseizoen van januari tot maart. Dit verergert de toestand in de sloppenwijken (musseques) en bemoeilijkt de verkeerscirculatie.

Mocht er zich tijdens hun verblijf in het buitenland een ramp of onvoorziene gebeurtenis voordoen, dan wordt van de reizigers verwacht zo spoedig mogelijk zowel betrouwbare kennissen in Angola, als familieleden of naaste vrienden in België over hun toestand in te lichten en hen gerust te stellen. Indien de communicatie met het buitenland onmogelijk is, kunnen zij zich wenden tot de Belgische Ambassade in Luanda.