Reizen naar Armenië: Reisadvies

Reist u naar Armenië? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Algemene veiligheid in Armenië

Informatie over de algemene veiligheid in Armenië.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Algemene veiligheid

Gewapende incidenten doen zich af en toe voor in de buurt van de Armeens-Azerbeidzjaanse contactlijn en rond Nagorno-Karabakh.

Gezien de recente ontwikkelingen worden alle niet-essentiële reizen naar Armenië sterk afgeraden.

Voor Belgen in Armenië: het wordt ten stelligste afgeraden zich voor niet-essentiële redenen te verplaatsen in richting van de contactlijn en van de internationale grens tussen Azerbeidzjan en Armenië. Het wordt sterk aangeraden de nabijheid van militaire installaties te mijden.

Demonstraties vinden soms plaats in Yerevan of in andere grotere steden maar blijven doorgaans geweldloos. Er kunnen zich echter nog incidentenvoordien met impact op het normale verkeer en publiek vervoer. Vermijd daarom alle grote samenkomsten, volg het advies van de lokale autoriteiten en volg de actualiteit.

Reizen naar Nagorno-Karabach (een gebied dat niet door de internationale gemeenschap wordt erkend), de door Azerbeidzjan bezette gebieden en de grensgebieden van Armenië met Azerbeidzjan wordt sterk ontraden. Zeker met name wegens het ontbreken van grensafbakening in de regio's Gekharkunik, Vayots Dzor en Syunik. De consulaire bijstand aan onze landgenoten kan hier niet verzekerd worden.

Het is niet mogelijk om vanuit Armenië naar Azerbeidzjan te reizen. Personen wier paspoort een "visum" voor Nagorno-Karabach bevat en/of een stempel dat aangeeft dat zij in Nagorno-Karabach of in een van de regio's van Azerbeidzjan die vroeger onder Armeense controle stonden, hebben verbleven, mogen Azerbeidzjan niet binnen.

Reizen in de buurt van de grens met Iran wordt ook sterk afgeraden.

Het Izhevan-Noyemberische gedeelte van de M16-weg naar Georgië loopt door een gebied dat vijandelijkheden kent. Reizigers die tussen Armenië en Georgië willen reizen, wordt geadviseerd alternatieve routes te gebruiken of per vliegtuig te reizen.

De grens met Turkije is eveneens gesloten. Vluchten naar Istanbul blijven echter mogelijk.

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via Travellers Online

 
Terreurdreiging

Hoewel geen enkele regio ter wereld totaal veilig is voor terroristische bedreigingen, wordt de terreurdreiging in Armenië in het algemeen als gering ingeschat.

 
Criminaliteit

Het niveau van gewelddadige criminaliteit blijft in het algemeen laag, alhoewel volgens de media de georganiseerde misdaad blijft toenemen. Deze treffen in principe de gewone toerist niet.

De nodige waakzaamheid is dan ook geboden voor wat betreft zakkenrollers en diefstallen. Reizigers doen er dan ook goed aan om geld, paspoorten, vliegtickets en waardevolle voorwerpen op een veilige plaats te bewaren en om steeds een kopie van hun paspoort als identificatiebewijs bij zich te hebben.