Reizen naar Australië: Reisadvies

Reist u naar Australië? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Praktische info voor Australië

Praktische info over reizen in Australië.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Documenten, Valuta, Communicatie

Alle noodzakelijke reisdocumenten worden vermeld onder de gelijknamige rubriek op deze website. Let wel: voor een kort verblijf is een elektronische toestemming eVisitor verplicht. Deze toestemming moet voorafgaandelijk online worden aangevraagd.

 
Huisdieren

Alle dieren die Australië binnen komen, moeten in het bezit zijn van een invoervergunning afgegeven door AQIS (Australian Quarantine Inspection Service) en moeten minstens 30 dagen in quarantaine blijven. Alle kosten die daaraan verbonden zijn, vallen ten laste van de eigenaars. Om een invoervergunning te verkrijgen, moet een formulier worden ingevuld met o.m. microchipnummer van uw huisdier. Deze invoervergunning wordt u teruggestuurd. Deze invoervergunning omvat een Veterinair Certificaat A en B en deze moeten voorafgaandelijk door een officiële dierenarts uit het land van uitvoer worden ingevuld en ondertekend.

Voor nadere inlichtingen over de hierboven vernoemde punten, zie de website van de Australian Quarantine Inspection Service

 
Rijbewijs

Autobestuurders kunnen in Australië rijden met een internationaal of met een gewoon Belgisch rijbewijs (met Engelse vertaling). Het is aan te raden de websites van de deelstaten waar u wenst te rijden te raadplegen (zie punt 9).

 
Betaalmiddelen

Er is een breed netwerk aan ATM's (de plaatselijke "Bancontact") waar u geld kunt afhalen met uw kredietkaart of met uw Belgische bankkaart, indien deze voorzien is van de functie Maestro of Cirrus (raadpleeg uw Belgische bank). In geval van verlies, diefstal of fraude van een Belgische krediet- of bankkaart, neem onmiddellijk contact op met Card Stop (0032 78 170 170). De munteenheid in Australië is de Australische dollar (AUD). Gelieve voor de wisselkoersen uw bank of wisselagent te raadplegen.

 
Reisverzekering

Gelieve na te gaan of de verzekering van uw ziekenfonds voldoende dekking biedt voor uw bestemming en uw manier van reizen. Houd er rekening mee dat deze verzekering vervalt na een verblijf van 3 maanden. Een aangepaste reisverzekering met voldoende dekkingslimiet (reisbijstand, repatriëring, rechtsbijstand) is absoluut noodzakelijk als u zover van uw land bent.

 
Gsm en communicatiefaciliteiten

Er zijn verschillende gsm-providers in Australië. Voor roaming, raadpleegt u best uw Belgische gsm-provider voor uw vertrek. Let wel: eenmaal buiten de grote steden is het zeer goed mogelijk dat er geen netwerk is en dat het er niet mogelijk is om met uw gsm te bellen.

 
Consulaire bijstand

In geval van onvoorziene ernstige moeilijkheden in het buitenland, kunnen de Belgen hulp vragen aan de ambassade en consulaten van België, in dit geval de Ambassade van België in Canberra of de Belgische ereconsulaten (zie adressen infra).

Consulaire bijstand wordt verleend aan landgenoten die tevergeefs de hulp ingeroepen hebben van de terzake bevoegde plaatselijke overheid (lokale politie) of dienstverlenende maatschappijen (bank, verzekeringsagent), en zich enkel nog tot een Belgische diplomatieke of consulaire post kunnen wenden. Aan deze bijstand wordt een einde gesteld zodra de reizigers op eigen krachten verder kunnen.

Bipatride Belgo-Australisch dienen er zich bewust van te zijn dat de Belgische autoriteiten niet in staat zijn om consulaire bijstand te verlenen aan hen wanneer zij zich in het land van hun andere nationaliteit bevinden. 

Humanitaire hulp, conform de internationale conventies terzake, zal in de mate van het mogelijke geboden worden in humanitaire  noodgevallen.