Reizen naar Australië: Reisadvies

Reist u naar Australië? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Vervoer in Australië

Informatie over vervoer in Australië
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Rondreizen in Australië

Australië is een enorm groot continent. Reizigers kunnen voor onverwachte moeilijkheden komen te staan wanneer ze in geïsoleerde en verlaten regio’s reizen. Wie naar afgelegen en dunbevolkte gebieden zoals de outback wenst te reizen, doet er goed aan de tocht grondig voor te bereiden, steeds voldoende drinkwater en brandstof te voorzien en vooraf advies in te winnen over potentiële moeilijkheden of gevaren (bosbranden, overstromingen, gevaar voor beten of vergiftiging door ongedierte enz.) bij de plaatselijke politie- of toerismedienst. Het is ook aangeraden regelmatig de nieuwsberichten te volgen en plaatselijke websites te raadplegen, zoals de federale overheidssite Emergency Management Australia

Bovendien kan men er niet altijd op rekenen dat wanneer hulp toch nodig is, er ook communicatiemiddelen voorhanden zijn voor een eventuele oproep. GSM oproepen vallen soms buiten de bestaande ontvangstzone.

Uitvoerige informatie en aan te raden lectuur voor rondreizigers in Australië is o.m. te vinden op de volgende websites: Australia en Australian Tourism Net

 
Veiligheid / info wegen

Bijzondere aandacht moet besteed worden aan de snelheidsbeperkingen. In Australië rijdt men bovendien links wat niet onderschat mag worden. De kwaliteit van de autowegen is wisselvalig, maar vaak goed. Wees erop attent dat het metrisch stelsel van kracht is in Australië zoals in België. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Australische Bureau voor verkeersveiligheid

In het binnenland kunnen gedurende het regenseizoen zeer grote gebieden van de buitenwereld afgesloten worden, waardoor wegen volledig versperd raken. Situaties kunnen verrassend omslaan. Een reis dient dan ook zeer goed te worden voorbereid. Zorg ervoor dat u zeker een GPS meehebt en één of twee reservebanden. Plan uw route zorgvuldig en vraag desnoods hulp aan de lokale bevolking.

Op enkele grote banen en op een aantal snelwegen van grote steden moet tolgeld worden betaald. In New-South-Wales, Qeensland, en in Victoria kan dit elektronisch met een "E-tag". Voor meer informatie RTA  > myE-Toll en tollpay

 
Veiligheid / info luchtvaart

De afstanden in Australië zijn zodanig groot, dat de meesten het vliegtuig verkiezen. In 2007 heeft de Australische overheid nieuwe veiligheidsmaatregelen getroffen m.b.t. de handbagages van passagiers die van en naar Australië reizen. Zie ook de website van de Europese Commissie

 
Veiligheid / info scheepvaart

Voor meer informatie, raadpleeg deze link

 
Veiligheid / info trein - en busverkeer

Australië is een heel uitgestrekt land. Alle grote steden zijn echter per trein bereikbaar, maar er zijn enorme gebieden zonder spoorwegverbinding. Vaak wordt de bus boven de trein verkozen omdat busreizen meestal goedkoper zijn.