Reizen naar de Bahama's: Reisadvies

Reist u naar de Bahama's? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Klimaat en rampen op de Bahama's

Informatie over klimaat en rampen op de Bahama's.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Orkanen

Op de Bahama’s kunnen van juni tot en met november orkanen voorkomen. “Hurricane Watch” betekent dat er een orkaan mogelijk is; “Hurricane Warning” betekent dat er een directe bedreiging is. Dit waarschuwingssysteem geldt ook voor tornado’s en overstromingen.

Alle eilanden van de Bahama’s hebben speciale schuilplaatsen die open zijn voor het publiek. Bij een ramp dient u onder alle omstandigheden de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen, ook in het geval van een verplichte evacuatie.

Praktische tips bij reëel gevaar:

  • Blijf in nauw contact met uw reisagentschap en hotel
  • Volg de instructies van de lokale overheid
  • Volg de lokale en internationale media (radio, tv…)
  • Blijf in contact met familie in België en hou hen op de hoogte van uw situatie. Indien dit niet mogelijk is meldt u dan aan bij de Ambassade van België in Washington DC (Verenigde Staten) of bij een Ambassade van een EU lidstaat ter plaatse.

Zorg er steeds voor dat u snel kan evacueren en dus uw documenten en essentiële spullen bij de hand hebt (reisdocumenten, medicatie...)

Hou er rekening mee dat vlieghavens en hotels kunnen sluiten wanneer een orkaan nadert. De orkaan kan schade veroorzaken die de verkeersinfrastructuur,  en de voedsel- en waterbevoorrading en de telecommunicatiemiddelen van het land platleggen. Dit betekent dat de noodsituatie dus ook voort duurt na de doortocht van de orkaan en enige tijd kan aanhouden. Hou hiermee rekening in uw voorbereiding.

Voor meer info over de weersomstandigheden in het gebied: