Reizen naar Bangladesh: Reisadvies

Reist u naar Bangladesh? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Algemene veiligheid in Bangladesh

Informatie over de algemene veiligheid Bangladesh.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Reizen naar Bangladesh is niet zonder risico’s. Aan de reizigers wordt daarom aangeraden de grootst mogelijke voorzichtigheid aan de dag te leggen en vooraf inlichtingen in te winnen via de pers (verschillende kranten zijn beschikbaar in het Engels) en bij andere lokale betrouwbare bronnen vooraleer zich te verplaatsen, vooral buiten de belangrijke agglomeraties. De verplaatsingen naar de Chittagong blijven onderworpen aan een speciale vergunning van de autoriteiten, die de toegang tot deze zones kunnen verbieden of een politie-escorte kunnen opleggen. Het is daarom ten zeerste afgeraden zich naar deze regio te begeven.

Er bestaat een risico op aanslagen van terroristische aard. Op 2 juli 2016 werd een aanslag gepleegd in een bekend restaurant in Dhaka. Deze aanslag kostte aan meer dan 20 personen het leven, onder wie voornamelijk buitenlanders. Sindsdien werd een dergelijke aanslag niet meer genoteerd.         

Het land kent aanzienlijke politieke en socio-economische spanningen. Alle straatmanifestaties en politieke samenkomsten moeten absoluut gemeden worden.

Een verhoogde waakzaamheid is ook geboden omwille van een toename van kleine criminaliteit, vooral in de hoofdstad Dhaka.     

In het algemeen is het aanbevolen een grote waakzaamheid aan de dag te leggen in het openbaar vervoer.

De gezondheidsfaciliteiten zijn rudimentair, vooral buiten de grote agglomeraties. Het is noodzakelijk om een goede reisverzekering af te sluiten die een sanitaire repatriëring dekt, en uw dokter te consulteren vóór uw vertrek.


Gedurende het moessonseizoen (van juni tot september) wordt Bangladesh regelmatig getroffen door overstromingen. Tevens bevindt het land zich in een hoog risicogebied van seismische activiteiten. Tijdens het onweerseizoen (onweren zijn onvoorspelbaar, plots en hevig) van midden april tot eind mei is het sterk afgeraden om gebruik te maken van boten of ferry’s op de waterwegen, vooral in de Golf van Bengalen.


Terreurdreiging

Terreurdreiging is aanwezig. De voorbije jaren vonden verscheidene terreuraanslagen plaats, die toegeschreven worden aan Islamitische groepen – waaronder de Islamitische Staat. Een verhoogde waakzaamheid in openbare plaatsen en tijdens politieke bijeenkomsten is geboden.

 
Politieke en socio-economische spanningen

Het land heeft de afgelopen jaren te maken gehad met grote politieke en sociaaleconomische spanningen. De aanloop naar de algemene verkiezingen die plaatsvonden in januari 2024 was onrustig met demonstraties, blokkades en geweld tussen demonstranten en ordehandhavers.. Het blijft  absoluut noodzakelijk om alle demonstraties en bijeenkomsten van politieke aard te vermijden.

Naar aanleiding van een serie industriële rampen in de textielfabrieken, vonden het afgelopen jaar spontane, vaak gewelddadige, betogingen plaats in verschillende regio’s van het land (met name in Dhaka en in de industriële randstad Ashulia). Tijdens deze protesten confronteerden duizenden textielarbeiders de ordehandhavingstroepen.

 
Chittagong Hill Tracts

Verplaatsingen naar de Chittagong Hills Tracts regio (met uitzondering van de havenstad Chittagong zelf) worden strikt afgeraden (met name de districten Khagrachari, Rangamati en Bandarban).

In dit gebied kunnen reizigers, gelet op de aanwezigheid van een belangrijk vluchtelingenkamp, betrokken geraken bij confrontaties tussen rivaliserende politieke of etnische groeperingen en/of tussen deze groeperingen en de autoriteiten. De buitenlandse toeristen zijn het uitverkoren doelwit van sommige criminelen. Het ontvoeringsrisico is eveneens hoog. Langs de grens met Myanmar zijn er tevens risico’s verbonden aan de aanwezigheid van antipersoonsmijnen en gezien de intensifiëring van het conflict in Myanmar is het af te raden te reizen naar de grenstreek tussen Bangladesh en Myanmar.

De reizigers die zich toch naar de Chittagong Hills Tracts willen begeven, moeten de autoriteiten hiervan 10 dagen van tevoren op de hoogte brengen. Een speciale vergunning is noodzakelijk. Contactpunt: Chittagong Divisional Commissioner’s Office (tel. 031-617400/615247; fax: 031-617400/614961) of de Deputy Commissioner's Office (tel. 031-621001/619996; fax 031-620570).

 
Criminaliteit

Er wordt een toename van kleine criminaliteit vastgesteld in Bangladesh, vooral in de hoofdstad Dhaka.

Er werden gevallen van agressie vastgesteld tegen buitenlanders die een rickshaw namen in de stadswijken Banani, Gulshan en Baridhara, en bijgevolg wordt het sterk afgeraden dit transportmiddel ’s nachts te gebruiken. In het algemeen is het aanbevolen een grote waakzaamheid aan de dag te leggen in het openbaar vervoer.

Het aantal misdrijven, zoals gewapende overvallen, zakkenrollen en gauwdieverij, is toegenomen. Volgende veiligheidsvoorschriften dienen in acht genomen te worden:

  • Bij voorkeur overdag reizen.
  • Een verhoogde waakzaamheid aan de dag te leggen als men gebruik maakt van het openbaar vervoer en in publieke plaatsen.
  • Geen waardevolle voorwerpen tentoonspreiden, noch grote sommen geld bij zich hebben.
  • Opletten dat uw paspoort of een ander identiteitsdocument niet gestolen wordt. Deze documenten dienen steeds bij zich gehouden te worden en het wordt aangeraden hiervan kopieën te bewaren.
  • Als men alleen is, mijden “rickshaws” of “babytaxis” te nemen, en er in geen geval gebruik van te maken na valavond.