Reizen naar Bangladesh: Reisadvies

Reist u naar Bangladesh? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Lokale wetgeving in Bangladesh

Informatie over de lokale wetgeving in Bangladesh.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Als bezoeker van een land bent u onderworpen aan de wetten van het gastland. De schending van deze wetten heeft sancties als gevolg, gaande van het betalen van een boete tot een gevangenisstraf, uit te zitten in een lokale gevangenis waar de levensomstandigheden ver onder de Belgische of Europese norm liggen. Door toedoen van vertragingen in het gerechtelijke apparaat is het niet uitzonderlijk dat een lange periode van voorhechtenis moet worden ondergaan vooraleer een eerste zitting plaatsvindt.

Gelieve ook te noteren dat Belgische reizigers, van Bengaalse oorsprong of wiens ouders van Bengaalse origine zijn, door de Bengaalse autoriteiten als onderdaan van Bangladesh kunnen beschouwd worden, zelfs indien zij nooit in het bezit geweest zijn van een Bengaals paspoort. Dientengevolge kunnen de autoriteiten de Belgische consulaire bijstand beperken.

Het is aangewezen zonder discussie de bevelen van de politie en de militairen op te volgen en vervolgens de Belgische autoriteiten te contacteren voor een eventuele bemiddeling.

Drugs

De handel en het gebruik van drugs (zowel "hard" als "soft") worden zeer streng bestraft in Bangladesh en in sommige gevallen met de doodstraf of een levenslange gevangenisstraf. Het is bijgevolg sterk aanbevolen aan de reizigers om elk voorstel van drugsverhandeling af te slaan. Vóór elke verplaatsing (en in het bijzonder vóór het nemen van het vliegtuig) is het aangewezen om de bagage goed in het oog te houden opdat niemand er iets in zou kunnen verbergen zonder het zich te realiseren. Aanvaard nooit een voorstel om voor colli’s of de bagage van onbekende personen te zorgen. Gebruik van alcohol is niet overal toegelaten.

Seksualiteit

Buitenlandse bezoekers worden aangemaand om de lokale zeden te respecteren. Het is derhalve aangewezen om een zekere terughoudendheid in acht te nemen voor wat de man-vrouw relaties betreft. Te publieke uitingen van affectie kunnen beledigend zijn (kussen, omhelzingen, soms een hand geven). Zoals in andere landen van de regio zijn homoseksuele relaties wettelijk strafbaar.

Fotografie

Het is aangeraden geen foto’s te nemen van (de gezichten van) personen (vooral van vrouwen) zonder hun voorafgaande toestemming. Zoals elders is het fotograferen van luchthavens (zelfs burgerlijke) en van militaire installaties verboden. Overtreders kunnen vervolgd worden, met eventueel inbeslagname van hun toestellen.

Zeden en gewoonten

Bangladesh is een land met een overgrote moslimmeerderheid (bijna 90%). Het juridische systeem is evenwel gebaseerd op de Engelse ‘Common Law’ en niet op de Islamitische sharia.

Men moet er wel rekening mee houden dat het religieuze integrisme zich sterker laat voelen bij sommige bevolkingslagen. De door de godsdienst geïnspireerde zeden en gewoonten blijven zeer belangrijk, zoals de islamitische vastenmaand (Ramadan). Tijdens deze periode is het alle Moslims verboden iets te eten, te drinken of te roken tussen zonsop- en zonsondergang. Reizigers worden bijgevolg aangemaand tijdens deze periode niet te roken, te drinken of te eten in openbare plaatsen, daar dit mogelijks beledigend kan overkomen.

Er wordt aangeraden om de lokale gebruiken en gewoonten in acht te nemen, zoals het verbod op alcoholverbruik (dat echter wel toegelaten is in hotels en restaurants die door buitenlanders bezocht worden), gepaste kleding te dragen in publiek, in de straat en in religieuze plaatsen. Omdat de vrijdag een gebedsdag is, zijn de meeste administraties en kantoren gesloten vanaf donderdagnamiddag. De zaterdag is eveneens een vrije dag, maar de zondag is daarentegen een werkdag.

Varia

De invoer van publicaties, cassetten, cd’s of dvd's met pornografische beelden (in de lokale interpretatie van de term) is formeel verboden en is wettelijk strafbaar. Onder deze categorie kunnen eventueel publicaties (bijvoorbeeld Westerse modetijdschriften) vallen waarin af en toe “artistieke” foto’s verschijnen, die in een lokale context als obsceen kunnen overkomen.

De politie en het leger zijn erg op hun hoede voor wapens (vuur- of steekwapens) die formeel verboden zijn.

De invoer van elk elektrisch of elektronisch apparaat in Bangladesh moet bij aankomst verplicht aangegeven worden aan de douaneautoriteiten, wat aanleiding kan geven tot de heffing van een taks gaande van 50 tot 75% van de aankoopprijs van het apparaat.

Tevens wensen we uw aandacht te vestigen op het feit dat Bangladesh een aanzienlijke productie en verkoop van namaakgoederen (merkkledij, handtassen, e.d.) heeft. In de meeste EU-landen is het kopen van deze namaakproducten illegaal. Reizigers die naar Europa terugkeren na een verblijf buiten de Europese Unie kunnen gecontroleerd worden. De namaakproducten worden dan in beslag genomen en de reiziger krijgt een boete gaande van 50 tot 20.000 euro.