Reizen naar Bangladesh: Reisadvies

Reist u naar Bangladesh? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Vervoer in Bangladesh

Informatie over vervoer in Bangladesh.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Reizigers die zich buiten de grote agglomeraties wensen te begeven, dienen ter plaatse inlichtingen in te winnen omtrent de lokale veiligheidssituatie.

Veiligheid / info wegen

Verkeersongevallen zijn een belangrijke doodsoorzaak in Bangladesh, voornamelijk in Dhaka. Het wegennetwerk van de grote stedelijke centra is relatief behoorlijk, maar dit geldt niet voor het platteland. Het wegverkeer ontwikkelde zich sneller dan de infrastructuur, wat tot chronische verkeersopstoppingen leidt. Bovendien is de signalisatie gebrekkig.

Het is afgeraden om zelf een wagen te besturen. Het huren van een wagen met chauffeur is een gebruikelijke praktijk. In elk geval dient de grootste omzichtigheid in acht genomen te worden omwille van de lokale rijstijl, die sterk verschilt van deze in Europa. Er dient tevens rekening gehouden te worden met het feit dat men links rijdt en dat de trajecten eerder uitgedrukt worden in het aantal uren nodig om een bestemming te bereiken, dan in kilometers. 

 

Tijdens het moessonseizoen is het aangewezen om, vóór elke verplaatsing, ter plaatse de staat van de wegen na te gaan van de geplande reisroute.

Het komt af en toe voor dat georganiseerde gewapende bendes de wagens onderweg stoppen en de inzittenden beroven (meer bepaald in de Sundarbans en de Chittagong Hill Tracts). Zelfs overdag kan bescherming van de politiediensten onzeker zijn.

In het algemeen is het aanbevolen de woning of het hotel niet te verlaten tijdens de dagen waarop “hartals” (algemene stakingen met een politiek karakter) georganiseerd worden. Als u zich toch moet verplaatsen, is het beslist afgeraden om de wegblokkades, opgetrokken door stakers, proberen te doorbreken.

Veiligheid / info luchtvaart

De nationale luchtvaartmaatschappij “Biman” heeft geen goede reputatie voor wat de stiptheid van haar interne en internationale vluchten betreft. De laatste jaren heeft haar vliegtuigenvloot talrijke technische problemen gekend. Eén enkel lokaal privébedrijf (“GMG”) heeft de toelating om binnenlandse vluchten uit te voeren. Men moet er ook rekening mee houden dat ’s winters, omwille van de mist (vaak voorkomend van december tot februari), het luchtverkeer aanzienlijk verstoord kan worden.

De Europese Unie heeft een lijst van luchtvaartmaatschappijen gepubliceerd die het voorwerp uitmaken van een verbod of restricties van hun activiteiten binnen de EU. Dit is een goede indicator van de betrouwbaarheid van deze operatoren.

Veiligheid / info scheepvaart

Tijdens het onweerseizoen (vanaf midden april tot eind mei) is het afgeraden om een boot of een ferry te nemen op de rivieren/stromen en zeker in de Golf van Bengalen. Deze vaartuigen zijn zeer vaak overvol en het risico op kapseizen, wat talrijke slachtoffers kan eisen, is hoog. Zeevaarders moeten rekening houden met het risico op piraterij in de Golf van Bengalen. Het is aanbevolen het Live Piracy Report van het ‘International Maritime Bureau’ te raadplegen.

Veiligheid / info treinverkeer en busverkeer

De treinen in Bangladesh zijn meestal overvol, traag, weinig stipt en bieden geen enkele veiligheidsgarantie. Botsingen en ontsporingen zijn geen uitzonderingen.