Reizen naar Barbados: Reisadvies

Reist u naar Barbados? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Praktische info voor Barbados

Praktische info over reizen in Barbados
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Documenten

Alle noodzakelijke reisdocumenten


Rijbewijs

Om een auto te kunnen huren, moet u ter plaatse een tijdelijk rijbewijs kopen.


Betaalmiddelen

In geval van verlies, diefstal of fraude van een Belgische krediet- of bankkaart, neem onmiddellijk contact op met Card Stop (0032 78 170 170).

De munteenheid in Barbados is de Barbadiaanse Dollar, gelieve voor de wisselkoersen uw bank of wisselagent te consulteren.

De Barbadiaanse dollar is in België niet te krijgen. Het is aangeraden US Dollars mee te nemen die u ter plaatse kan gebruiken of wisselen in Barbadiaanse dollars.

Kredietkaarten worden overal aanvaard. 


Reisverzekering

Gelieve na te gaan of de verzekering van uw ziekenfonds voldoende dekking biedt voor uw bestemming en uw manier van reizen. Houd er rekening mee dat deze verzekering vervalt na een verblijf van 3 maanden. Een aangepaste reisverzekering met voldoende dekkingslimiet (reisbijstand, repatriëring, rechtsbijstand) is absoluut noodzakelijk.


Gsm en communicatiefaciliteiten

Geen problemen met communicaties. Goede verbindingen per telefoon, fax, internet.

Check met uw provider in België wat betreft uw gsm.


Huisdieren

Dieren vanuit België moeten eerst 6 maand in quarantaine doorbrengen in het Verenigd Koninkrijk, waarna een importvergunning kan bekomen worden van de Chief Veterinary Officer in Barbados.


Consulaire bijstand

In geval van onvoorziene ernstige moeilijkheden in het buitenland, kunnen de Belgen hulp vragen aan de ambassades en consulaten van België. Consulaire bijstand wordt verleend aan landgenoten die tevergeefs de hulp ingeroepen hebben van de terzake bevoegde plaatselijke overheid (lokale politie) of dienstverlenende maatschappijen (bank, verzekeringsagent), en zich enkel nog tot een Belgische diplomatieke of consulaire post kunnen wenden. Aan deze bijstand wordt een einde gesteld zodra de reizigers op eigen krachten verder kunnen.

Bipatride Belgo-Barbados dienen er zich bewust van te zijn dat de Belgische autoriteiten niet in staat zijn om consulaire bijstand te verlenen aan hen wanneer zij zich in het land van hun andere nationaliteit bevinden. 

Humanitaire hulp, conform de internationale conventies terzake, zal in de mate van het mogelijke geboden worden in humanitaire  noodgevallen.

In Barbados is er geen Belgische ambassade. Ons land beschikt er wel over een ereconsul, die een lokale persoon is die zijn diensten zonder vergoeding ter beschikking stelt van België. Deze persoon kan u indien nodig bijstaan, maar in het algemeen zal zijn/haar tussenkomst eerder beperkt zijn. Indien nodig kunnen Belgen consulaire bijstand vragen aan een diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging van een lidstaat van de Europese Unie ter plaatse (de Britse Hoge Commissie in Bridgetown is de enige Europese diplomatieke vertegenwoordiging in Barbados).

De Belgische ereconsul in Barbados is: Mevr. Jennifer FIELD. Zij kan gecontacteerd worden via: (+1246) 435 7704, of (+1246) 826 1517. Fax: (+1246) 435 6433 of e-mail: jfieldbusiness@caribsurf.com