Reizen naar Bolivia: Reisadvies

Reist u naar Bolivia? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Lokale wetgeving in Bolivia

Informatie over de lokale wetgeving in Bolivia.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Als bezoeker bent u, op dezelfde wijze als de autochtone bevolking, gebonden aan de lokale wetten van het land.

In principe moeten alle buitenlanders, waaronder ook residenten, binnen 48 uur na aankomst zich online registreren in het SIGEMIG-systeem. Indien hun verblijfplaats verandert, moeten zij ook hun SIGEMIG-registratie binnen de 48 uur bijwerken. Niet-naleving van deze registratieverplichting kan leiden tot sancties van de Boliviaanse autoriteiten.


Drugs

De inbreuken op de wet tegen verdovende middelen gaan gepaard met zware gevangenisstraffen en de condities in de gevangenissen zijn zeer hachelijk. Het is met andere woorden noodzakelijk zich niet in te laten met welke aangelegenheid dan ook in verband met drugs. Het is aanbevolen zijn bagage in de gaten te houden zodat er niets in kan verborgen worden buiten medeweten van de eigenaar; de reiziger sluit zijn bagage op dusdanige wijze dat ze niet gemakkelijk kan geopend worden door personen die er verdovende middelen in willen verbergen. Ten slotte dient de reiziger steeds te weigeren pakjes van onbekende personen te vervoeren.

De coca-plant is een traditionele plant die in Bolivia gekweekt wordt en die, naast de productie van verdovende middelen, op medicinale wijze gebruikt wordt (meerbepaald onder de vorm van infusie wordt het aangeraden om de hoogte en het gebrek aan zuurstof beter te verdragen). Hoewel de verkoop en het bezit van het cocablad en de afgeleide producten (geen verdovende middelen) legaal zijn in Bolivia, is dit vanzelfsprekend niet het geval buiten Bolivia. Teneinde alle ongemakken te voorkomen, is het de reizigers dus aangeraden om geen cocabladeren en afgeleide producten mee te nemen wanneer ze Bolivia verlaten, ook al zijn ze volledig onschadelijk of in kleine hoeveelheden.

 
Fotografie

Het fotograferen van militaire vestigingen is verboden. Indien men foto's van inwoners wenst te nemen, is het aangeraden vooraf toelating te vragen.

 
Gebruiken en gewoonten

De reizigers worden gevraagd de lokale tradities en gebruiken te respecteren.

 
Varia

Het is verboden om elementen van Boliviaans cultureel erfgoed en beschermde dier- en plantensoorten te kopen en te exporteren.

Het wordt aangeraden de juiste hoeveelheid cash geld aan te geven bij het binnenkomen en verlaten van het land. Er wordt, in geval van een douane controle, 30% aangerekend van het verschil tussen het aangegeven en effectieve bedrag dat u bij zich heeft. Daarenboven zorgen de formaliteiten rond deze boete voor onnodige vertragingen in uw reis.