Reizen naar Botswana: Reisadvies

Reist u naar Botswana? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Lokale wetgeving in Botswana

Informatie over de lokale wetgeving in Botswana.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Als bezoeker van een land bent u net als de nationale onderdanen onderworpen aan de wetten van het gastland.

Drugs

Op het gebruik of verhandelen van drugs staan zware straffen.

Seksualiteit

Homoseksualiteit werd onlangs in Botswana gedecriminaliseerd.

Fotografie

Het fotograferen of filmen nabij of van militaire- en/of regeringsgebouwen is verboden. U wordt aangeraden altijd toestemming te vragen aan de personen die u wilt fotograferen.

Zeden en gewoonten

De reizigers worden verzocht de lokale gewoonten en tradities te respecteren.

Varia

Tevens wensen we uw aandacht te vestigen op het feit dat Botswana een verkoop van namaakgoederen (merkkledij, handtassen, e.d.) kent. In de meeste EU-landen is het kopen van deze producten strafbaar. Reizigers die thuiskomen na een verblijf buiten de Europese Unie kunnen gecontroleerd worden. Wanneer namaakproducten worden aangetroffen, wordt er beslag op gelegd en krijgt de reiziger een fikse boete gaande van 50 tot 20.000 euro.

Botswana heeft een strenge wetgeving betreffende de verkoop, het bezit en de uitvoer van jachttrofeeën. Het is verboden, zonder een officieel bewijs, om een dood of levend dier te bezitten, te verkopen, of uit te voeren.

Om vuurwapens in te voeren, is een voorafgaande vergunning noodzakelijk.