Reizen naar Brazilië: Reisadvies

Reist u naar Brazilië? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Lokale wetgeving in Brazilië

Informatie over de lokale wetgeving in Brazilië
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Als bezoeker van een land bent u, net als de bewoners zelf, onderworpen aan de wetten van het gastland.

 
Invoer- en uitvoer van dieren, planten en afgeleide producten

In Brazilië zijn de in- en uitvoer van dieren of planten en hun afgeleide producten bijzonder gecontroleerd en gereglementeerd. Vooraleer iets op dit gebied te ondernemen, dient de reiziger de nodige inlichtingen betreffende de specifieke formaliteiten in te winnen bij de Ambassade van Brazilië in Brussel

Sinds 13 mei 2019 moet elke reiziger voorafgaand aan zijn binnenkomst in Brazilië, elk product van dierlijke oorsprong dat hij vervoert, ongeacht de hoeveelheid en hoeveelheid ervan, en zelfs voor zijn eigen consumptie, via een elektronische verklaring van Goederen van Reizigers aangeven, online via de website.

Met name op straffe van inbeslagname en vernietiging moet het product ook worden verzegeld en verpakt in de originele verpakking. Het etiket moet leesbaar en in het Portugees, Spaans, Engels of Frans zijn, met vermelding van de oorsprong, identiteit, samenstelling en gezondheidsautoriteit van het producerende land.

 
Tabak

De elektronische sigaret is verboden in Brazilië sinds 2009.

 
Drugs

Het gebruik van en de handel in verdovende middelen zijn streng verboden in Brazilië. De controle hierop werd aanzienlijk verscherpt en uitgebreid voornamelijk op de luchthavens, waar de Braziliaanse Federale Politie erg actief is bij het opsporen en aanhouden van vermoedelijke drugssmokkelaars.

Inbreuken tegen de drugwetgeving worden bestraft met een gevangenisstraf van 6 maanden tot 15 jaar. De effectieve straffen, zelfs voor lichte overtredingen, bedragen gemiddeld 8 jaar en moeten volledig worden uitgezeten, zonder mogelijkheid tot uitlevering aan België. Vreemdelingen kunnen in aparte gevangenissen worden geïsoleerd. Zij hebben geen speciale voorrechten en moeten zich aanpassen aan de precaire toestand van de infrastructuur en de levensomstandigheden in de Braziliaanse gevangenissen. Op de meeste plaatsen worden buitenlandse gedetineerden opgesloten in normale gevangenissen, waar de omstandigheden vaak zeer zwaar zijn.


Alcoholgebruik

Sinds juni 2008 geldt in heel Brazilië een absolute nultolerantie bij het rijden onder invloed. Naast hoge boetes, inbeslagname van het voertuig en onmiddellijke arrestatie effectieve gevangenisstraffen.


Seksualiteit

Zowel in Brazilië als in België is sekstoerisme strafbaar. In Brazilië is seks met minderjarigen onder 14 jaar strafbaar met gevangenisstraffen die tot 10 jaar opsluiting kunnen lopen.

 
Zeden en gewoonten

Zoals in alle andere landen, worden reizigers aangemoedigd respect te tonen voor de lokale zeden en gewoonten.

 
Fotografie

Geen bijzonder verbod te vermelden.