Reizen naar Brunei: Reisadvies

Reist u naar Brunei? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Klimaat en rampen in Brunei

Informatie over klimaat en rampen in Brunei.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Klimaat en meteorologische fenomenen

Brunei ligt op de evenaar. Het land bevindt zich buiten de moessonzone. Het klimaat is er warm en vochtig met frequente regenbuien gans het jaar door.

 
Frequente natuurrampen

Brunei heeft zelden te kampen met zwarte mistlagen ten gevolge van de bosbranden in Indonesië (Kalimantan en Sumatra). Mocht dit toch voorvallen, dan worden mensen met irritaties aan de ogen, de luchtwegen en ademhalingsproblemen aangeraden binnenshuis te blijven.

Grote natuurrampen komen zelden voor in Brunei maar mocht er zich tijdens het verblijf een ramp of onvoorziene gebeurtenis voordoen, dan wordt van de reizigers verwacht dat zij zo spoedig mogelijk hun gezinsleden of naaste vrienden in België van hun toestand inlichten en hen geruststellen. Indien de communicatie met het buitenland onmogelijk is, kunnen zij zich wenden tot de ereconsul in Brunei, de heer Ken Davies (van Engelse nationaliteit) op de volgende telefoonnummers +673 2 787 059, +673 2 787 060, +673 2 787 058, of tot de Ambassade van België te Singapore.

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via Travellers Online.