Reizen naar Brunei: Reisadvies

Reist u naar Brunei? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Praktische info voor Brunei

Praktische info over reizen in Brunei.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Documenten, valuta, communicatie

Belgische onderdanen kunnen 90 dagen zonder visum in Brunei verblijven.

Een paspoort dat op het moment van binnenkomst nog minstens zes maanden geldig is, is vereist.

Alle reizigers moeten het elektronische aankomstformulier ("e-Arrival Card") invullen op de website van de Brunei Immigration Service


Zeden en gewoonten

De islam is de officiële godsdienst in Brunei.

Er wordt aangeraden zich te kleden naar de normen van het land (vermijd blote armen en benen of strakke stoffen).

Alle commentaar of kritiek ten aanzien van de Koninklijke familie wordt strafbaar


Rijbewijs

Indien men een wagen wenst te huren is een internationaal rijbewijs vereist.


Betaalmiddelen

De munteenheid in Brunei is de Bruneise dollar, die eveneens gebruikt kan worden in Singapore. Alle betaalmiddelen worden aanvaard in Brunei, Voor sommige kredietkaarten kan een bijkomende lokale kost worden aangerekend. In geval van verlies, diefstal of fraude van een Belgische krediet- of bankkaart, neem onmiddellijk contact op met Card Stop (0032 78 170 170).


Reisverzekering

Gelieve na te gaan of de verzekering van uw ziekenfonds voldoende dekking biedt voor uw bestemming en uw manier van reizen. Houd er rekening mee dat deze verzekering vervalt na een verblijf van 3 maanden. Een aangepaste reisverzekering met voldoende dekkingslimiet (reisbijstand, repatriëring, rechtsbijstand) is absoluut noodzakelijk.


GSM en communicatiefaciliteiten

In principe bieden de Belgische GSM-operatoren roaming faciliteiten aan in Brunei.


Consulaire bijstand

Er is geen Belgische ambassade te Brunei: de enige Europese ambassades zijn deze van Frankrijk en Duitsland. In geval van onvoorziene ernstige moeilijkheden in Brunei, kunnen de Belgen zich wenden tot de ereconsul in Brunei (tel: +673 2.78.70.58/59/60), of tot de Ambassade van België te Singapore (tel: +65 6220 7677, gsm: +65 9674 5464).

Consulaire bijstand wordt verleend aan landgenoten die tevergeefs de hulp ingeroepen hebben van de terzake bevoegde plaatselijke overheid (lokale politie) of dienstverlenende maatschappijen (bank, verzekeringsagent), en zich enkel nog tot een Belgische diplomatieke of consulaire post kunnen wenden. Aan deze bijstand wordt een einde gesteld zodra de reizigers op eigen krachten verder kunnen.

Bipatride Belgo-Brunei dienen er zich bewust van te zijn dat de Belgische autoriteiten niet in staat zijn om consulaire bijstand te verlenen aan hen wanneer zij zich in het land van hun andere nationaliteit bevinden. 

Humanitaire hulp, conform de internationale conventies terzake, zal in de mate van het mogelijke geboden worden in humanitaire noodgevallen.

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via Travellers Online