Reizen naar Burkina Faso: Reisadvies

Reist u naar Burkina Faso? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Gezondheid en hygiëne in Burkina Faso

Informatie over gezondheid en hygiëne in Burkina Faso.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Er zijn momenteel geen COVID-gerelateerde reisbeperkingen in Burkina Faso, maar het is belangrijk om goed geïnformeerd te zijn en voorbereid te reizen.

Bij het plannen van een reis is het daarom essentieel om op de hoogte te zijn van de geldende maatregelen in zowel het land van bestemming als eventuele doorreislanden.

Mocht u ziek worden tijdens de reis, is het algemene advies om binnenkamers te blijven zolang u zich ziek voelt. Indien het een bevestigd COVID-19 geval betreft, hetzij via een zelftest of een klinische diagnose door de huisarts, is het aangeraden om binnenkamers te blijven en uzelf te isoleren om verdere verspreiding te voorkomen.

Bij ziekte is het van sociaal belang om de verspreiding van het virus te beperken. Als u zich toch buiten moet begeven, wordt sterk aangeraden om minstens 1,5 meter afstand te houden van anderen. Draag een masker als u toch andere mensen ontmoet, in het bijzonder mensen met een kwetsbare gezondheid en vermijd drukke plaatsen.”


Kosten/infrastructuur medische verzorging

De Burkinese geneeskundige voorzieningen zijn over het algemeen van middelmatige kwaliteit en bieden enkel een basisservice. Spoeddiensten zijn zo goed als onbestaande. Vergeet niet een degelijke reisapotheek mee te nemen!


Veiligheid water en voedsel

Het wordt aangeraden enkel flessenwater te verbruiken en fruit en groenten te wassen met fleswater.


Inentingen en vaccins

Zie deze pagina


Bijzondere gezondheidsrisico's

Malaria

Malaria is in Burkina Faso endemisch. Het is ten stelligste aan te raden onder een muggennet te slapen, een muggenwerend product met DEET te gebruiken en een profylactisch middel in te nemen voor korte verblijven. In functie van uw algemene gezondheidstoestand, zal uw arts u de meest aangewezen behandeling voorschrijven.

Dengue

Bij momenten heeft Burkina Faso te maken met een dengue-epidemie; dengue wordt overgedragen door geïnfecteerde muggen. De symptomen (hoge koorts, rillingen, hoofdpijn, misselijkheid, braken) doen denken aan malaria. Er bestaat echter geen medicatie tegen dengue. Enkel de inname van koortswerende middelen op basis van paracetamol en rust kan soelaas bieden. Absoluut te vermijden zijn aspirines en ontstekingswerende middelen. Consulteer in ieder geval naar arts.

Reizigersdiarree

Maatregelen ter preventie van reizigersdiarree zoals handen wassen en drinkwater ontsmetten, zijn essentieel. Ter behandeling van de diarree is het voorkomen of behandelen van dehydratie primordiaal. Ter preventie van dehydratie kan gebruik gemaakt worden van speciale zoutoplossingen, bij de apotheek verkrijgbaar. Men vermijdt best de antidiarreïca die in lokale apotheken verkocht worden, en die meestal ondoeltreffend of zelfs gevaarlijk zijn.

Bilharziose

Wandel nooit blootsvoets in stilstaande wateren.

Zika

Het Zika-virus wordt overgedragen door de Aedes Aegypti-mug die vooral overdag steekt. In de meeste gevallen vertoont het virus geen symptomen, maar volgende symptomen kunnen zich voordoen: koorts, hoofdpijn, huiduitslag, spier- en gewrichtspijnen, moeheid en rode ogen. Reizigers wordt in het algemeen aangeraden om zich te beschermen tegen muggenbeten door het gebruik van een muggenwrend product met DEET te gebruiken, onder een muggennet te slapen. en door kleren met langen mouwen en lange broekspijpen te dragen.

Het virus is ook verantwoordelijk voor gevallen van microcefalie bij zuigelingen. Zwangere vrouwen en vrouwen die in de nabije toekomst zwanger wensen te worden, wordt dan ook gevraagd hun reis uit te stellen. Indien dit niet mogelijk is, dienen ze contact op te nemen met hun geneesheer en de nodige voorzorgsmaatregelen tegen muggenbeten te treffen.

Als voorzorgsmaatregel wordt reizigers die terugkomen van een getroffen zone aangeraden om elk onbeschermd seksueel contact te vermijden gedurende twee maanden na terugkeer. 

Raadpleeg voor meer informatie de websites van de Wereldgezondheidsorganisatie, de FOD Volksgezondheid of het Instituut voor Tropische Geneeskunde.