Reizen naar de Centraal-Afrikaanse Republiek: Reisadvies

Reist u naar de Centraal-Afrikaanse Republiek? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Lokale wetgeving in de Centraal-Afrikaanse Republiek

Informatie over de lokale wetgeving in de Centraal-Afrikaanse Republiek.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Als bezoeker van Centraal-Afrikaanse Republiek bent u, net als de bewoners zelf, onderworpen aan de wetten van het gastland. Het is raadzaam zich te schikken naar de wetten, besluiten en reglementen van het land, in het bijzonder met betrekking tot het verkeer en de politie. De omstandigheden in gevangenissen zijn zeer hard.


Drugs 

Het bezit en het gebruik van drugs zijn strafbaar volgens de wet.


Fotografie

Het is verboden om foto's van overheidsgebouwen, militaire installaties, luchthavens, bruggen, de presidentieel paleis, ordehandhavers (en in het algemeen iedereen die een uniform draagt) te maken. Het is raadzaam om geen foto’s te nemen van personen zonder hun voorafgaandelijke toestemming. In dorpen is het aangewezen de voorafgaandelijke toestemming van het dorpshoofd te vragen.


Zeden en gewoonten

Respecteer de vele plaatselijke gewoonten en gebruiken, besteed bijzondere aandacht aan het respecteren van de beleefdheidsregels en neem een ​​zekere terughoudendheid waar in de publieke uiting van uw overtuigingen.


Diamant en edelstenen

Alle handel in diamanten en edelstenen is momenteel door de bevoegde internationale instanties verboden. De Centraal-Afrikaanse overheid heeft zich ertoe verbonden tot het tenuitvoerleggen van dat verbod bij te dragen. Illegale handel in edelstenen wordt toch gedreven door of ten bate van gewapende groepen en milities. Vreemdelingen die zich daarmee bemoeien kunnen zich aan levensgevaarlijke toestanden blootstellen.


Vrouwelijke Genitale Verminking

Deze reisbestemming kent een prevalentie van 15% op vlak van vrouwelijke genitale verminking (VGV). VGV is een praktijk die (zware) fysieke en psychologische complicaties veroorzaakt bij meisjes en vrouwen.

Bovendien is VGV verboden in België en kan elke persoon die een genitale verminking op een minderjarige uitvoert, vergemakkelijkt of bevordert - ook wanneer de verminking buiten de landsgrenzen uitgevoerd werd - vervolgd worden wanneer hij/zij zich op het Belgisch grondgebied bevindt.