Reizen naar Chili: Reisadvies

Reist u naar Chili? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Gezondheid en hygiëne in Chili

Informatie over gezondheid en hygiëne in Chili.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Alle reizigers moeten zich bewust zijn van de risico's voor hun gezondheid tijdens het reizen. Het is belangrijk om uw bestemming te controleren voordat u vertrekt, zodat u zich bewust bent van de risico's en u zich daarop kunt voorbereiden. Bij het plannen van uw reis is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de geldende maatregelen in zowel het land van bestemming als eventuele doorreislanden.

 

COVID-19

Er zijn momenteel in Chile geen COVID-gerelateerde reisbeperkingen meer.

Mocht u ziek worden tijdens de reis, is het algemene advies om binnenkamers te blijven zolang u zich ziek voelt. Indien het een bevestigd COVID-19 geval betreft, hetzij via een zelftest of een klinische diagnose door de huisarts, is het aangeraden om binnenkamers te blijven en uzelf te isoleren om verdere verspreiding te voorkomen. Voor bevestigde gevallen van COVID-19 bent u verplicht om uw vijf dagen af te zonderen en in quarantaine te gaan. Dag 1 is hierbij de dag waarop u symptomen begon te ontwikkelen, of de dag dat u een positieve PCR-test heeft indien u geen symptomen heeft. Controle door de sanitaire autoriteiten is mogelijk.

Bij ziekte is het van sociaal belang om de verspreiding van het virus te beperken. Als u zich toch buiten moet begeven, wordt sterk aangeraden om minstens 1,5 meter afstand te houden van anderen. Draag een masker als u toch andere mensen ontmoet, in het bijzonder mensen met een kwetsbare gezondheid en vermijd drukke plaatsen.”


Kosten/infrastructuur medische verzorging

De private medische infrastructuur in Chili is kwaliteitsvol, maar geneeskundige verzorging is erg duur. Het is dus sterk aan te bevelen om een bijkomende reisverzekering, of een reisverzekering 'geneeskundige zorgen' en 'repatriëring' af te sluiten. De publieke geneeskundige infrastructuur wordt best gemeden. Buiten de grote steden kan medische hulp lang op zich laten wachten door de afstanden en de moeilijkheden met communicatie.

Vergeet niet een degelijke reisapotheek mee te nemen.


Inentingen en vaccins

Zie deze pagina.


Bijzondere gezondheidsrisico's

Dengue

In mei 2023 heeft de het Chileense Ministerie van Volksgezondheid een gezondheidsalarm afgekondigd voor de aanwezigheid of het risico op aanwezigheid van de mug Aedes Aegypti (tijgermug) die dengue, zika en malaria verspreidt.  Het gaat om alle regio’s ten noorden van Santiago, inclusief de Region Metropolitana de Santiago.

Het is dus essentieel om zich te beschermen door muggenwerende middelen te gebruiken en (lichte) kleding met lange mouwen te dragen, vooral in de zomer. Meer informatie over het denguevirus kan geraadpleegd worden op de website van het Chileense Ministerie van Volksgezondheid (Spaans).

Zika

Op Paaseiland deed zich in 2014 een uitbraak van het zikavirus voor. 

Begin februari 2016 deden zich in Chili drie gevallen van zika voor. Ze kwamen van buiten het land en er was geen besmettingsgevaar.

Het wordt aangeraden om zich in het bijzonder tijdens de zomerperiode te beschermen tegen de beten  van de muggen Aedes Aegypti, die de ziekte verspreiden.

Meer informatie over het zikavirus is te vinden worden op de website van het Chileense Ministerie van Volksgezondheid (Spaans).

Algemene inlichtingen over gezondheidspreventie en over dengue en zika in het bijzonder kunnen geraadpleegd worden op de websites het Instituut voor Tropische Geneeskunde)  en van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Luchtvervuiling

Vooral in de winterperiode (mei-augustus) en in de steden verslechtert de luchtkwaliteit sterk,  wat een risico kan inhouden voor personen met een zwakke gezondheid.

Hooggebergte

Bepaalde toeristische zones van Chili bevinden zich op grote hoogte.  De reiziger die zich naar deze gebieden wenst te begeven, dient zich ervan bewust te zijn dat hij het slachtoffer kan worden van de hoogteziekte ( ésoroche). Dit leidt tot in ernstige aandoeningen zoals agressieve hoofdpijn, slapeloosheid, maag- en darmproblemen, hartproblemen. Zelfs indien men in goede gezondheid verkeert, dient men voorafgaandelijk aan een tocht door de Andes, na te gaan of de eigen fysieke toestand dit toelaat. 

Het is dus aangeraden om voor het vertrek bij o.m. het Instituut voor Tropische Geneeskunde  inlichtingen in te winnen over de risico's waarmee het reizen op grote hoogte gepaard gaat.

Hantavirus

Het hantavirus is in opmars in Chili, zowel geografisch (vanaf La Serena, 500km ten noorden van Santiago tot Punta Arenas) als in aantal besmettingen. Het zeer agressieve virus (dodelijk in 1/4de tot 1/3de van de besmettingsgevallen) wordt overgedragen door contact met speeksel, urine of uitwerpselen van twee soorten veldratten, waarvan één met een lange staart ("ratón de cola larga") of langs de ademhalingswegen via de inademing van de uitwasemingen van kadavers. De besmetting met het virus manifesteert zich na een incubatieperiode van maximaal 45 dagen als een griep met koorts, spier- en beenderpijnen, hoest, ademhalingsproblemen, braken en buikpijn. Daarna evolueert de ziekte snel naar ademhalingsstilstand.

Voor personen die in de voorafgaande 6 weken in contact geweest zijn met de habitat van deze ratten - houtstapels, hopen steen en puin, schuren, etc. - is het vitaal om, bij de eerste symptomen, onmiddellijk een dokter te raadplegen.

Vóór het betreden van langdurig afgesloten ruimtes (leegstaande huizen, houtopslagplaatsen, enz.) dienen deze eerst voldoende verlucht te worden. Kampeerders kamperen beter niet in een tent zonder grondzeil, in de vrije natuur of in de nabijheid van hoger vermelde plaatsen. Zij doen er goed aan om de handen te desinfecteren vooraleer eten aan te raken, uitsluitend flessenwater te drinken, hun etenswaren hermetisch afgesloten te bewaren en gebruikt vaatwerk onmiddellijk af te wassen en op te bergen.

Meer informatie over het hantavirus vindt u op de website van het Chileense Ministerie van Volksgezondheid
.