Reizen naar Colombia: Reisadvies

Reist u naar Colombia? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Gezondheid en hygiëne in Colombia

Informatie over gezondheid en hygiëne in Colombia.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Met een aantal eenvoudige maatregelen kunt u de verspreiding van griepvirussen, coronavirussen of andere virussen voorkomen:

  • Was regelmatig uw handen
  • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak
  • Heeft u geen zakdoekje bij de hand? Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog
  • Blijf thuis als je ziek bent
  • Vermijd nauwe contacten met personen die symptomen vertonen (hoesten of niezen) en contacten als omhelzingen of handdrukken
  • vermijd ogen, neus en mond aan te raken met ongewassen handen
  • Blijf thuis indien u symptomen (koorts, hoesten, spierpijn, ademhalingsmoeilijkheden, intense moeheid) vertoont en raadpleeg onmiddellijk een dokter (steeds eerst per telefoon).

Alle reizigers moeten zich bewust zijn van de risico's voor hun gezondheid tijdens het reizen. Het is belangrijk om uw bestemming te controleren voordat u vertrekt, zodat u zich bewust bent van de risico's en u zich daarop kunt voorbereiden.

Openbare gezondheidszorg is aanwezig in de voornaamste steden en grote dorpen. Het is niet nodig om geneesmiddelen uit België mee te brengen behalve indien u een speciaal medicijn moet hebben op voorschrift van uw arts.


Kosten/infrastructuur medische verzorging

Privédokters en ziekenhuizen zijn vaak duur, zelfs duurder dan in België. In de voornaamste steden is de medische verzorging behoorlijk. Op het platteland kan deze gebrekkig zijn en een verplaatsing naar een grote stad vergen. Vermits mutualiteiten niet meer tussenkomen in medische repatriëringen buiten de Europese Unie is het nodig om een medische reisverzekering af te sluiten, desgevallend aangevuld met een bijkomende verzekering voor het beoefenen van gevaarlijke sporten en juridische bijstand. Hou een kopie van uw medische reisverzekering op zak om de administratieve procedures vlotter te laten verlopen in geval van hospitalisatie of ongeluk. Het is ook raadzaam steeds info over uw bloedgroep en gevoelige medicatie (in het Spaans) op zak te hebben.


Veiligheid water en voedsel

Alhoewel leidingwater in Bogota theoretisch drinkbaar is, is het toch aangeraden water uit flessen te drinken. Men mijdt best vruchtensap en voedsel dat op straat wordt klaargemaakt en verkocht, vooral op warme plaatsen.


Inentingen en vaccins

Zie deze pagina


Malaria/Paludisme

Malaria komt voor in het Amazonegebied en in de kuststreken. Het wordt sterk aangeraden te slapen onder een muskietennet, muggenmelk met DEET te gebruiken en een profylactisch product te gebruiken voor korte trips. Afhankelijk van uw algemene toestand zal uw geneesheer de meest aangepaste behandeling aanraden.


Gele-koorts-vaccinatie

Vaccinatie tegen gele koorts is verplicht voor reizigers afkomstig uit Brazilië, Democratische Republiek Congo, Oeganda en Angola, en voor toegang tot de nationale parken.

De WHO besliste in juni 2016 dat het bewijs van vaccinatie tegen gele koorts administratief levenslang geldig is. Echter, het is niet zeker of iedereen effectief levenslang beschermd is na een eenmalige vaccinatie. Daarom is de drempel om een bijkomende eenmalige booster te geven zeer laag.

Gelieve de website van het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen te raadplegen.


Dengue

Dengue is een virale infectie die wordt overgebracht door muggen. Dengue komt voor in het Amazonegebied, aan de kuststreken en in regio´s op lage hoogte (0-1000 meter) en vooral tijdens het regenseizoen. De symptomen zijn zowel hoge koorts, spier-en gewrichtspijnen als onderhuidse zwellingen. Er bestaat geen geneesmiddel. Gezien dat deze ziekte gevaarlijk en soms dodelijk is, is het belangrijk meteen een arts te raadplegen bij het vaststellen van symptomen en zich te beschermen tegen muggenbeten door het gebruik van een muggenmelk die DEET bevat, door te slapen onder een muskietennet en kleren met lange mouwen en broekspijpen te dragen. Dengue komt zowel in de steden als op het platteland voor.


Chikungunya

De laatste maanden moeten de Colombiaanse sanitaire autoriteiten een gestage toename van het aantal gevallen van Chikungunya vaststellen, een virus dat vanuit Afrika via de Caraïben naar Colombia is overgewaaid. Chikungunya is een virale ziekte die door geïnfecteerde muggen op de mens overgedragen wordt. De belangrijkste symptomen zijn erge gewrichtspijnen en hoge koorts. Er bestaat momenteel nog geen behandeling.

Risicozones zijn vooral die op minder dan 2000 m hoogte gelegen in de departementen Bolívar, Magdalena en Atlantico evenals de Caraïbische kusten. Reizigers in die gebieden doen er goed aan volgende voorzorgen te nemen: kleding dragen met lange mouwen en broekspijpen, geregeld een muggen
werendproduct gebruiken en onder een muggennet slapen.


Reizigersdiarree

De maatregelen om reizigersdiarree te vermijden, zoals het wassen van de handen en het desinfecteren van het drinkwater, zijn essentieel. Bij de behandeling van diarree is het uiterst belangrijk dehydratatie te voorkomen. Om dehydratatie te voorkomen kan men speciale zoutoplossingen gebruiken die beschikbaar zijn bij apothekers. Het is beter medicijnen tegen diarree mee te brengen dan die van de lokale apotheken te gebruiken.


Zika 

In de meeste landen in Latijns-Amerika en de Caraïben heerst momenteel een zika-epidemie. Het virus wordt overgedragen door de Aedes Aegypti-mug die vooral overdag steekt. In de meeste gevallen zijn er geen symptomen, maar volgende symptomen kunnen zich voordoen: koorts, hoofdpijn, huiduitslag, spier- en gewrichtspijnen, moeheid en rode ogen. Reizigers wordt in het algemeen aangeraden om zich te beschermen tegen muggenbeten door het gebruik van een muggenmelk die DEET bevat, door onder een muskietennet te slapen en door kleren met lange mouwen en lange broekspijpen te dragen.

Het virus is ook verantwoordelijk voor gevallen van microcefalie bij zuigelingen. Zwangere vrouwen en vrouwen die in de nabije toekomst zwanger wensen te worden, wordt dan ook gevraagd hun reis uit te stellen. Indien dit niet mogelijk is, dienen ze contact op te nemen met hun geneesheer en de nodige voorzorgsmaatregelen tegen muggenbeten te treffen.

Als voorzorgsmaatregel wordt reizigers die terugkomen van een getroffen zone aangeraden om elk onbeschermd seksueel contact te vermijden gedurende twee maanden na terugkeer. In geval van symptomen gelijkaardig aan de reeds vermelde symptomen van het zikavirus, raden wij reizigers aan contact op te nemen met hun geneesheer.

Raadpleeg voor meer informatie de websites van de Wereldgezondheidsorganisatie, de FOD Volksgezondheid of het Instituut voor Tropische Geneeskunde


Ayahuasca / Yagé

Ayahuasca, ook bekend als yage, is een liaan die samen met bladeren van bepaalde plantsoorten door plaatselijke Indiaanse gemeenschappen wordt gebruikt bij de bereiding van een gelijknamig drankmiddel met sterke hallucinogene eigenschappen voor sjamanitische rituelen, voornamelijk in de departamenten Putumayo en Amazonas.

De inname van dit drankmiddel heeft gevolgen zowel op psychisch vlak (hallucinaties, stoornissen van bewustzijn en geheugen) als op fysiologisch vlak (cardiovasculaire en spijsverteringsstoornissen). Het gebruik ervan kan ernstige medische gevolgen hebben, des te meer bij personen met hartaandoeningen of die lijden aan depressie, en zelfs een dodelijke afloop. Er zijn verenigingen en gidsen die een deelname aan dergelijke rituelen aanbieden, buiten elke regelgeving en toezicht, in afgelegen gebieden die moeilijk bereikbaar zijnvoor hulpdiensten. Deelname eraan wordt ten stelligste afgeraden. Raadpleeg ook het advies op de website van de Franstalige Koninklijke Academie voor de Geneeskunde