Reizen naar de Comoren: Reisadvies

Reist u naar de Comoren? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Vervoer in de Comoren

Informatie over vervoer in de Comoren.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Veiligheid / info wegen

Autorijden is gevaarlijk wegens de slechte staat van de wegen en de voertuigen. Ook wordt de wegcode niet goed nageleefd. Omdat er zich vrij veel ongevallen met ernstige of dodelijke afloop voordoen, is vooral 's nachts de grootste voorzichtigheid geboden. Reizigers wordt aangeraden om bij ongevallen buiten Moroni niet te stoppen, maar indien de omstandigheden het toelaten zich zo snel mogelijk te begeven naar het dichtstbijzijnde politiebureau.

Het is aangeraden regelmatig te tanken, ook al verloopt de brandstofbevoorrading in de Comoren normaal.


Veiligheid / info luchtvaart

Verscheidene luchtvaartmaatschappijen verzorgen vluchten op de Comoren: Air Madagascar, Comores Aviation, African Airways, Kenya Airways, Air Austral en Yemenia Airways. De EU heeft een lijst samengesteld van luchtvaartmaatschappijen die het voorwerp zijn van verbod of beperkingen. 


Veiligheid / info scheepvaart

Diverse schepen verbinden de verschillende eilanden, Mayotte inbegrepen. Niet alle schepen voldoen echter aan de veiligheidsnormen.  Vermijd overvolle ferry’s. Meerdere veerboten tussen de eilanden zijn reeds gekapseisd met tientallen dodelijke slachtoffers tot gevolg. Daarom wordt reizigers aangeraden om zich per vliegtuig te verplaatsen. De uurroosters en tarieven kunnen schommelen.

Vermijd het gebruik van de kleine motorbootjes ‘kwassa-kwassa’ genaamd voor verplaatsingen tussen de eilanden, op straffe van geldboete of gevangenisstraf.

Toelating is vereist om in de havens van de drie eilanden aan te meren of uit te varen (zie Algemene Veiligheid).

Piraterij komt nog steeds voor in de Indische Oceaan, ook in de territoriale wateren van de Comoren. Pleziervaarten zijn dus te vermijden.


Veiligheid / info treinverkeer en busverkeer

Er is geen bus- noch treinnetwerk. Men kan zich per taxi verplaatsen. De mogelijkheid bestaat om een wagen te huren met een internationaal rijbewijs.