Reizen naar Cyprus: Reisadvies

Reist u naar Cyprus? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Lokale wetgeving in Cyprus

Informatie over de lokale wetgeving in Cyprus.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Als bezoeker van een land bent u, net als de bewoners zelf, onderworpen aan de wetten van het gastland.

Drugs

De overheid voert een beleid van nultolerantie betreffende het bezit en verbruik van alle soorten drugs. Het bezit van eender welke hoeveelheid drugs wordt bestraft met opsluiting of een zware boete.

Fotografie

De aanwezigheid van verschillende strijdkrachten overal op het eiland moet de reiziger tot voorzichtigheid aanzetten. Het is absoluut verplicht om de waarschuwingsborden in acht te nemen die verbieden om zich voorbij de versperringen te begeven of beeldopnames te maken in de nabijheid van de Groene Lijn, de militaire zones van de Verenigde Naties, de Cypriotische Nationale Garde en de Britse militaire bases (Akrotiri, Dhekelia, o.a.). Dit voorschrift geldt ook in de omgeving van de Turkse militaire domeinen gevestigd in het noordelijk deel van het eiland.

De binnenkomst op (en het verlaten van) het eiland

In principe wordt de binnenkomst op (en het verlaten van) het eiland langs een grenspost in het noordelijk gedeelte (luchthaven van Tymbou/Ercan, havens van Kyrenia, Famagousta) beschouwd als illegaal. De wettige Cypriotische overheid behoudt zich het recht voor om inbreuken op de reglementering te vervolgen en eventueel te bestraffen. Tot nog toe wordt een regime van tolerantie toegepast voor onderdanen van de EU-lidstaten die gebruik maken van deze punten van binnenkomst/vertrek. Deze reizigers moeten er zich wel van bewust zijn dat deze faciliteit op eender welk ogenblik zonder enig bericht kan opgeheven worden en dat het dus raadzaam is om de toepassing ervan na te gaan vóór de reis.

De "Groene Lijn" oversteken

Sinds april 2003 laat de gedeeltelijke opening van de Groene Lijn de Cyprioten toe om deze scheidingslijn over te steken. De burgers van de Europese Unie kunnen het noordelijk gedeelte van Cyprus bezoeken via volgende oversteekplaatsen:

  • in Nicosia: Aghios Dometios (auto's en voetgangers), Ledra Palace (enkel voetgangers) en in het centrum van de oude stad in Ledra Street (enkel voetgangers). 
  • op het grondgebied van de Britse bases in het oosten: Aghios Nikolaos en Pergamos bij het dorp Dhekelia (voetgangers en auto's) 
  • in de zone Morphou/Guzelyurt, Astromeritis/Zodia (voetgangers en auto's)
  • in de zone Kato Pyrgos, Limnitis (voetgangers en auto’s)

Bij binnenkomst op het grondgebied van de "Turkse Republiek Noord-Cyprus", vragen de Turks-Cypriotische veiligheidsdiensten aan de reizigers om hun paspoort of identiteitskaart voor te leggen en een afzonderlijk kosteloos visumformulier in te vullen. Het is belangrijk om dit document niet te verliezen want het moet opnieuw worden voorgelegd bij het verlaten van het grondgebied van de "Turkse Republiek Noord-Cyprus".

Aan de reizigers die naar het noorden willen reizen, zelfs voor een korte uitstap, wordt aangeraden om op voorhand te controleren of hun ziekenfonds of reisverzekering risico’s dekt in dit deel van het eiland.De Europese ziekteverzekeringskaart (voorheen E111) biedt geen dekking voor het grondgebied van de « De Turkse Republiek van Noord-Cyprus".

Artikelen die gekocht werden tijdens uitstappen in het noordelijke gedeelte van Cyprus zijn onderworpen aan een douanereglementering bij het overschrijden van de Groene Lijn voor de terugkeer naar het zuidelijke deel van het eiland (er is een beperking op de hoeveelheid alcohol en sigaretten, totaal aankoopbedrag is beperkt tot €260). De reizigers wordt dus aangeraden om zich vooraf te informeren over deze reglementering bij hun reisbureau of bij de Cypriotische douane. De controles zijn veelvuldig en kunnen de inbeslagname van de niet toegelaten koopwaar tot gevolg hebben bij terugkeer naar het zuidelijk gedeelte van Cyprus.

Verblijf in het noordelijke deel van het eiland

De autoriteiten van de Republiek Cyprus zijn van mening dat toeristen die verblijven in een hotel, dat vóór de Turkse interventie van 1974 toebehoorde aan Grieks-Cypriotische eigenaars of dat gebouwd werd op gronden waarvan de eigendom betwist wordt, zich blootstellen aan gerechtelijke vervolging op basis van artikel 154 van het Strafwetboek ("Frauduleuze transacties met betrekking tot eigendommen behorend aan derden"). De maximale straf van een dergelijk vergrijp is 7 jaar gevangenis.

De lijst van deze hotels kan op eenvoudig schriftelijk verzoek worden verkregen bij de Ambassade van de Republiek Cyprus die bevoegd is voor uw woonplaats.

Aankoop van vastgoed

Aan de Belgen die onroerende goederen wensen aan te kopen op Cyprus wordt ten stelligste aangeraden een beroep te doen op de diensten van een onafhankelijke en ervaren raadsman; zowel om zich zorgvuldig te informeren over de juridische en administratieve modaliteiten als om zich te laten bijstaan bij de aankoopprocedure.

Bij of na de aankoop van vastgoed in het noordelijk gedeelte van Cyprus kunnen zich verwikkelingen voordoen, die verband houden met de politieke verdeling van het eiland en de niet-erkenning van de "Turkse Republiek Noord-Cyprus". De eigendomsrechten van talrijke immobiliën, gelegen in het noordelijke deel van het eiland, worden immers betwist en opgeëist door duizenden Cypriotische burgers die weggevlucht zijn uit het noorden tijdens de gebeurtenissen van 1974. De aankoop van deze onroerende eigendommen kan derhalve ernstige juridische en financiële gevolgen hebben, niet enkel in de Republiek Cyprus maar in iedere EU-lidstaat (zie bijvoorbeeld het arrest Apostolides/Orams voor de rechtbank van de Europese gemeenschappen - 28 april 2009).