Reizen naar Djibouti: Reisadvies

Reist u naar Djibouti? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Lokale wetgeving in Djibouti

Informatie over de lokale wetgeving in Djibouti.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Als bezoeker van een land bent u, net als de bewoners zelf, onderworpen aan de wetten van het gastland.

Drugs

Alle drugs en verdovende middelen zijn verboden. Khat wordt echter niet als een verboden middel beschouwd en wordt door vele Djiboutianen gebruikt.


Seksualiteit

De meerderheid van de bevolking is vrij conservatief op het gebied van zeden. Men legt dus best enige terughoudendheid aan de dag wat betreft kleding en omgang met Djiboutianen van het andere geslacht. Pornografie (ook het bezit van magazines of video's) is verboden, homoseksualiteit wordt niet aanvaard door de samenleving.


Fotografie

Het is uitdrukkelijk verboden om foto's te nemen van openbare gebouwen of constructies (luchthavens, bruggen) en te parkeren in de nabijheid van kazernes, militaire basissen, ambtswoningen van hoogwaardigheidsbekleders of elk ander strategisch gebouw. Het is eveneens verboden personen, en in het bijzonder gesluierde vrouwen, te fotograferen zonder hun expliciete toestemming. Voor beroepsactiviteiten dient men de vereiste toelatingen aan te vragen bij de Djiboutiaanse overheid.


Kunst, cultuur en natuur

Bezoekers dienen de nationale wetgeving betreffende de bescherming van bedreigde dier- en plantensoorten na te leven. Er zijn toeristen die in de gevangenis zijn beland omdat zij beschermde planten, dieren of fossielen, die hen waren aangeboden door straatverkopers, hebben geprobeerd mee te smokkelen. Bezoekers dienen de Djiboutiaanse wetgeving na te leven op het gebied van de bescherming van het nationale patrimonium. Om problemen met de douane te vermijden is het nuttig om bij de aankoop van antiek uitziende souvenirs een "certificaat van niet-antiquiteit" te vragen.


Zeden en gewoonten
 

Zowat de ganse bevolking is moslim en een groot deel ervan beleeft zijn godsdienst vrij strikt. Vreemdelingen worden zelden lastiggevallen. Het is echter raadzaam respect te tonen voor de lokale tradities en zeden (vermijden kledij te dragen die kunnen gezien worden als provocerend mini-jurken, shorts, en een zekere terughoudendheid tonen in contacten met personen van het andere geslacht).

 
Vrouwelijke Genitale Verminking

Deze reisbestemming kent een hoge prevalentie op vlak van vrouwelijke genitale verminking (VGV). VGV is een praktijk die (zware) fysieke en psychologische complicaties veroorzaakt bij meisjes en vrouwen.

Bovendien is VGV verboden in België en kan elke persoon die een genitale verminking op een minderjarige uitvoert, vergemakkelijkt of bevordert – ook wanneer de verminking buiten de landsgrenzen uitgevoerd werd – vervolgd worden wanneer hij/zij zich op het Belgisch grondgebied bevindt.