Reizen naar Duitsland: Reisadvies

Reist u naar Duitsland? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Vervoer in Duitsland

Informatie over vervoer in Duitsland.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Veiligheid / info wegen

Als u de auto neemt om in Europa te reizen, houd er dan rekening mee dat de verkeersregels per land verschillen.

Op vele wegen wordt de weggebruiker geconfronteerd met wegenwerken. Dit leidt tot opstoppingen en vertragingen, soms ongevallen. Voor informatie over het wegverkeer kunt u de site van het Duitse ministerie van vervoer consulteren.

In Duitsland is de autoverzekering verplicht. Bij ongeval dient u de politie op te roepen om een vaststelling van de feiten te doen. Het is aangeraden de wagens in dit geval niet te verplaatsen. Om conflicten tussen de partijen en hun respectievelijke verzekeraars te beperken, is het in Duitsland de gewoonte dat de politie een vaststelling doet, de betrokken partijen en getuigen ondervraagt en de omstandigheden van het ongeval rapporteert. Het bereiken van een minnelijke schikking kan geïnterpreteerd worden als een vluchtmisdrijf waarvoor een boete gaande tot 1000 euro en meer kan opgelegd worden alsook de inbeslagname van het rijbewijs.

Voetgangers moeten weten dat het in Duitsland niet alleen gevaarlijk, maar onwettig is om bij rood licht een zebrapad over te steken. Personen die dit toch doen kunnen beboet worden en verplicht worden alle kosten te vergoeden die een eventueel ongeval, ten gevolge van hun gedrag, met zich mee brengt.

In het Duitse verkeer zijn er zeer veel fietsers. Voor hen is meestal een speciaal pad (doorgaans rood) voorzien dat tussen het pad voor voetgangers en de verkeerslichten en zebrapad liggen. Voetgangers moeten er acht op slaan niet op het fietspad te lopen omdat fietsers hun rechten op het pad opeisen. Aanvaringen tussen fietsers en voetgangers komen vaak voor.

Sinds 1 januari 2008 verplichten een aantal steden in Duitsland de autobestuurders een milieuvignet op hun wagen aan te brengen. Concrete informatie over dit vignet vindt u op: http://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/luftschadstoffe/feinstaub/umweltzonen-in-deutschland# en http://gis.uba.de/website/umweltzonen/umweltzonen.php


Veiligheid /info treinverkeer en busverkeer

Het trein-, metro-, en busverkeer in Duitsland is uitstekend. Het beschikt over een uitgebreid netwerk. Voor inlichtingen, www.bahn.de.