Reizen naar Ecuador: Reisadvies

Reist u naar Ecuador? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Praktische info voor Ecuador

Praktische info over reizen in Ecuador.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Alle noodzakelijke reisdocumenten worden vermeld in de gelijknamige rubriek op deze website.

Bij verlies of diefstal van uw Belgische identiteitskaart, paspoort of verblijfstitel (model met chip), kunt u gratis DOC STOP bellen om frauduleus gebruik ervan te voorkomen: 00800/2123 2123.

Rijbewijs

Een internationaal rijbewijs is verplicht.

Betaalmiddelen

De munteenheid is de Amerikaanse dollar. Gelieve voor de gangbare wisselkoersen uw bank of wisselagent te raadplegen. De 100 USD biljetten worden niet overal aanvaard. Het is dan ook aangeraden om kleinere coupures mee te nemen. Het is mogelijk om euro's te wisselen, maar enkel in sommige banken en vaak aan een zeer ongunstige koers.

De belangrijkste kredietkaarten worden in veel winkels in de grote steden en de meeste hotels aanvaard. In de grootste steden zijn er vrij veel geldautomaten die de belangrijkste kredietkaarten aanvaarden. Het is wel aangeraden om zeer voorzichtig te zijn wanneer men deze automaten gebruikt (afgelegen plaatsen vermijden vooral bij aanwezigheid van een verdachte groep mensen). In geval van verlies, diefstal of fraude van een Belgische krediet- of bankkaart, neem onmiddellijk contact op met Card Stop (0032 78 170 170). Het is mogelijk, maar erg moeilijk om Travellers Cheques in banken om te ruilen. Ook de belangrijkste transfer bureaus (Western Union) zijn aanwezig.

Reisverzekering

Gelieve na te gaan of de verzekering van uw ziekenfonds voldoende dekking biedt voor uw bestemming en uw manier van reizen. Houd er rekening mee dat deze verzekering vervalt na een verblijf van 3 maanden. Een aangepaste reisverzekering met voldoende dekkingslimiet (reisbijstand, repatriëring, rechtsbijstand) is absoluut noodzakelijk. Zoals vermeld onder punt 5 moeten medische kosten meestal vooraf betaald worden en kunnen vrij vlug hoog oplopen. Het is dan ook aangeraden om na te gaan of uw verzekering dit voorziet en welke de contacten ter plaatse zijn.

Gsm en communicatiefaciliteiten

Een in België gekochte gsm, behalve die van de laatste generatie (vier-band), werkt niet in Ecuador. Men kan een in Ecuador gekochte gsm niet in België gebruiken, behalve de laatste nieuwe modellen.

Consulaire bijstand

In geval van onvoorziene ernstige moeilijkheden in het buitenland, kunnen de Belgen hulp vragen aan de ambassades en consulaten van België. Consulaire bijstand wordt verleend aan landgenoten die tevergeefs de hulp ingeroepen hebben van de terzake bevoegde plaatselijke overheid (lokale politie) of dienstverlenende maatschappijen (bank, verzekeringsagent), en zich enkel nog tot een Belgische diplomatieke of consulaire post kunnen wenden. Aan deze bijstand wordt een einde gesteld zodra de reizigers op eigen krachten verder kunnen.

Wij raden de reizigers aan, vooral zij die geen deel uitmaken van georganiseerde groepsreizen, om het ereconsulaat van Quito en Guayaquil op de hoogte te brengen van hun reisplannen, hun routebeschrijving, hun hoteladressen of coördinaten van personen bij wie zij logeren en de naam van een contactpersoon in België.

Bipatride Belgo-Ecuadoriaans dienen er zich bewust van te zijn dat de Belgische autoriteiten niet in staat zijn om consulaire bijstand te verlenen aan hen wanneer zij zich in het land van hun andere nationaliteit bevinden. 

Humanitaire hulp, conform de internationale conventies terzake, zal in de mate van het mogelijke geboden worden in humanitaire noodgevallen.

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via Travellers Online