Reizen naar Egypte: Reisadvies

Reist u naar Egypte? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Lokale wetgeving in Egypte

Informatie over de lokale wetgeving in Egypte.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Als bezoeker van een land bent u, net als de bewoners zelf, onderworpen aan de wetten van het gastland. Als u de lokale wetgeving overtreedt, zelfs al is dit onbewust, kunt u het land uitgezet worden, gearresteerd of gevangen genomen worden. Indien u wordt aangehouden door de politie of leger, dient u onmiddellijk de Ambassade daarvan op de hoogte te stellen via het permanente wachtnummer 0122 210 34 33.

Zeden en gewoonten. Gelieve de plaatselijke tradities, gebruiken en gevoelens te respecteren, ook op het vlak van klederdracht en zeden. Wat aanvaardbaar is in de toeristische resorts, is dat niet altijd in een andere omgeving. Egypte is een conservatief, religieus land waar nog steeds een taboe heerst omtrent seksualiteit. Het openlijk uiten van intimiteit wordt vaak niet aanvaard. Ongehuwd samenwonen, prostitutie en homoseksuele handelingen kunnen tot vervolging leiden. 

Egypte hanteert een absolute nultolerantie inzake drugs. Sommige medicijnen, ook sommige waarvoor in België geen voorschrift nodig is, worden in Egypte beschouwd als drugs en mogen het land niet worden ingebracht zonder voorafgaande toestemming van het Egyptische Ministerie van Volksgezondheid. Lees Gezondheid en hygiëne.

Publieke uitingen van LGBTQI+ worden niet geaccepteerd. Personen die hun gender of seksualiteit binnen deze groep identificeren en uiten, krijgen te maken met een sociaal stigma en kunnen worden gearresteerd en veroordeeld. Omzichtigheid en discretie worden dan ook sterk aangeraden. Het gebruik van dating apps binnen deze groep wordt sterk afgeraden.  

Wees uiterst voorzichtig met fotograferen op straat. Neem geen foto's in de buurt van demonstraties of openbare gebouwen. Fotograferen van militaire installaties en gebouwen, evenals van strategische plaatsen als bruggen en luchthavens, is verboden. Neem geen foto’s van protesten. U kan worden opgepakt indien de ordediensten vinden dat u zich verdacht gedraagt, ook al is daar niet steeds een duidelijk aanwijsbare reden voor. Die waarschuwing geldt ook voor geaccrediteerde journalisten. Er geldt een totaal verbod op drones in Egypte, ook in toeristische gebieden.

Het is ten strengste verboden antiquiteiten uit te voeren uit Egypte. Als u een replica koopt, dient u uw aankoopbewijs goed bij te houden.

Ook wensen we er uw aandacht op te vestigen dat Egypte een aanzienlijke productie en verkoop van namaakgoederen (merkkledij, handtassen, e.d.) kent. In de meeste EU-landen is ook het kopen van deze producten strafbaar. Reizigers kunnen bij terugkeer na een verblijf buiten de Europese Unie gecontroleerd worden. Hierbij kunnen namaakproducten in beslag worden genomen en de reiziger beboet.

Hoewel bij wet verboden, kent Egypte een uiterst hoge prevalentie op vlak van vrouwelijke genitale verminking (VGV). VGV is verboden in België en kan elke persoon die een genitale verminking op een minderjarige uitvoert, vergemakkelijkt of bevordert – ook wanneer de verminking buiten de landsgrenzen uitgevoerd werd – vervolgd worden wanneer hij/zij zich op het Belgisch grondgebied bevindt.