Reizen naar Egypte: Reisadvies

Reist u naar Egypte? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Lokale wetgeving in Egypte

Informatie over de lokale wetgeving in Egypte.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Als bezoeker van een land bent u, net als de bewoners zelf, onderworpen aan de wetten van het gastland.

Indien u wordt aangehouden door de politie of leger, dient u onmiddellijk de Ambassade daarvan op de hoogte te stellen via het permanente wachtnummer 0122 210 34 33.

Drugs

Egypte hanteert een absolute nultolerantie inzake drugs (is een mogelijke reden voor doodstraf !). Sommige medicijnen, waarvoor in België geen voorschrift nodig is, worden in Egypte beschouwd als drugs en mogen het land niet worden ingebracht zonder voorafgaande toestemming van de Egyptische ministerie van volksgezondheid. (meer info hierover in de rubriek “Gezondheid & Hygiëne” hieronder).

Deze kunnen het land niet worden ingebracht zonder voorafgaande toestemming van het Egyptische ministerie van Volksgezondheid. Als u naar Egypte reist zonder deze machtiging, zal de medicatie niet worden toegestaan. U kunt hiervoor worden vervolgd onder de Egyptische wet. Indien u met voorgeschreven medicijnen reist, bent u verplicht een medische verklaring van uw huisarts bij zich hebben waarin wordt bevestigd dat de medicatie werd voorgeschreven door een arts. Deze verklaring, in het Engels, moet de ziekte, de algemene gebruiksnaam en de dosering van de medicaties vermelden.

Bij twijfel contacteert u de Egyptische ambassade in Brussel (02 663 58 00) en het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten

Seksualiteit 

Egypte is een conservatief religieus land waar nog steeds een taboe heerst omtrent seksualiteit. Ongehuwd samenwonen, prostitutie en homoseksuele handelingen kunnen tot vervolging leiden. Hoewel homoseksualiteit op zich niet strafbaar is in Egypte, worden homoseksuele handelingen en advocacy rond homoseksualiteit soms vervolgd op basis van de wet tegen ontucht. Omzichtigheid en discretie worden dan ook sterk aangeraden.

Fotografie

Indien er geen uitdrukkelijk verbod geldt, kunt u onbeperkt de toeristische sites fotograferen (echter niet met drones).

Het is echter ten strengste verboden om beelden van militaire sites en gebouwen vast te leggen, evenals van gevoelige plaatsen als bruggen en luchthavens. U wordt aangeraden uiterst voorzichtig te zijn met fotograferen op straat, ook als u niet meteen militaire of andere veiligheidsbelangen ziet. U kan worden opgepakt indien de ordediensten vinden dat u zich verdacht gedraagt, of u kan door wantrouwige burgers worden lastiggevallen, vooral als u foto’s neemt (in de buurt) van betogingen. Deze waarschuwing geldt ook voor geaccrediteerde journalisten.

Er geldt een totaal verbod op het gebruik van drones, ook in toeristische gebieden.

Zeden en gewoonten 

Gelieve de plaatselijke tradities, gebruiken en gevoelens te respecteren, ook op het vlak van klederdracht en zeden. 

Varia 

Het is ten strengste verboden antiquiteiten uit te voeren uit Egypte. Ook wensen we er uw aandacht op te vestigen dat Egypte een aanzienlijke productie en verkoop van namaakgoederen (merkkledij, handtassen, e.d.) kent. In de meeste EU-landen is ook het kopen van deze producten strafbaar. Reizigers kunnen bij terugkeer na een verblijf buiten de Europese Unie gecontroleerd worden. Hierbij kunnen namaakproducten in beslag worden genomen en de reiziger beboet (gaande van 50 tot 20.000 euro).

Er is een totaal verbod op het gebruik van drones in Egypte, ook in toeristische gebieden.

Vrouwelijke Genitale Verminking

Hoewel bij wet verboden, kent Egypte een uiterst hoge (>50%) prevalentie op vlak van vrouwelijke genitale verminking (VGV). VGV is een praktijk die (zware) fysieke en psychologische complicaties veroorzaakt bij meisjes en vrouwen.

Bovendien is VGV verboden in België en kan elke persoon die een genitale verminking op een minderjarige uitvoert, vergemakkelijkt of bevordert – ook wanneer de verminking buiten de landsgrenzen uitgevoerd werd – vervolgd worden wanneer hij/zij zich op het Belgisch grondgebied bevindt.