Reizen naar Equatoriaal-Guinea: Reisadvies

Reist u naar Equatoriaal-Guinea? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Praktische info voor Equatoriaal-Guinea

Praktische info voor Equatoriaal-Guinea.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Documenten

Alle vereiste reisdocumenten zijn onder de rubriek Reisdocumenten terug te vinden.

Buitenlanders die in Equatoriaal-Guinea een visum willen bekomen, moeten een internationaal inentingsattest voorleggen. Soms moeten ze ook een HIV-test en hepatitis B en C testen ondergaan.


Betaalmiddelen 

De meeste betalingen gebeuren met contant geld. De plaatselijke munt is de franc CFA. Deze munt is in theorie omwisselbaar omdat hij gelinkt is aan de euro. Toch is het in de praktijk beter ter plaatse FCFA om te wisselen. In- en uitgevoerd geld moet trouwens aangegeven worden bij betreden en verlaten van het land. Wie de wisselkoers wil kennen en wil weten of het mogelijk is FCFA in België te verkrijgen, kan inlichtingen inwinnen bij de bank of de wisselagent.

Het is theoretisch mogelijk om in Malabo met een creditcard te betalen bij banken, op de luchthaven, in sommige grootwinkelbedrijven en in luxe hotels met terminals. Het is echter niet ongebruikelijk dat technische problemen het gebruik ervan verhinderen.


Reisverzekering 

U dient zich ervan te vergewissen dat de verzekering van uw ziekenfonds de risico's die verband houden met uw bestemming en manier van reizen in voldoende mate dekt. U mag niet uit het oog verliezen dat deze verzekering na een verblijf van 3 maanden verstrijkt. Een aangepaste reisverzekering met omniumdekking is een absolute vereiste (geneeskundige verzorging en repatriëring, zo nodig, rechtsbijstand).


GSM en communicatiefaciliteiten

Orange GE / GETESA en MTN zijn de enige plaatselijke GSM-operators. Het is zaak zich vóór zijn vertrek ervan te vergewissen dat de GSM-provider de roaming voor het buitenland in werking heeft gesteld, zeker voor Afrika. Voor gesprekken uitgaande van Belgische nummers, worden zeer hoge tarieven aangerekend. Het is vrij eenvoudig zich ter plaatse een simkaart aan te schaffen om vanuit Equatoriaal-Guinea tegen een lager tarief naar België te bellen. Reizigers die zich naar afgelegen regio's wensen te begeven, kunnen desgewenst in België een satelliettelefoon aankopen. De tarieven liggen echter hoog.

 

Huisdieren

Reizen met huisdieren is ten zeerste af te raden. In hotels worden ze waarschijnlijk niet toegelaten. Aangezien de meeste vluchten worden uitgevoerd door een lokale of regionale luchtvaartmaatschappij, is de gezondheid en de veiligheid van de huisdieren niet in het minst gewaarborgd. Het dier moet in elk geval de door de dierenarts voorgeschreven inentingen hebben gekregen, voornamelijk de inenting tegen rabiës. Het inentingsboekje moet in orde zijn, niet alleen op de heenreis maar ook nog op de terugreis.


Consulaire bijstand

In geval van onvoorziene ernstige moeilijkheden in het buitenland, kunnen Belgische onderdanen hulp vragen aan de ambassade van België in Yaounde. Consulaire bijstand wordt verleend aan landgenoten die tevergeefs de hulp ingeroepen hebben van de ter zake bevoegde plaatselijke overheid (lokale politie) of dienstverlenende maatschappijen (bank, verzekeringsagent), en zich enkel nog tot een Belgische diplomatieke of consulaire post kunnen wenden. Aan deze bijstand wordt een einde gesteld zodra de reizigers op eigen krachten verder kunnen.

Belgo-Equatoriaal-Guinese bipatriden dienen zich ervan bewust zijn dat de Belgische autoriteiten niet in staat zijn om consulaire bijstand te verlenen  wanneer zij zich in Equatoriaal-Guinea bevinden. 

In Equatoriaal-Guinea is er geen ambassade of consulaat van België gevestigd. Belgen kunnen er zich wenden tot de ambassade van Frankrijk of de ambassade van Spanje. Het is eveneens aangewezen dat de reiziger zijn reis registreert via Travellers Online. Het noodnummer van de Ambassade van België in Yaounde is +237 696 94 22 01.

Het is aangeraden een fotokopie van reis- en identiteitsdocumenten in bewaring te geven op de ambassade van Frankrijk of Spanje in Malabo.

Ambassade van Frankrijk
Carretera del Aeropuerto, s/n. Malabo
tel. +240 333 09 20 05
Noodnummer: +240 222 27 77 77
fax +240 333 09 23 05

malabo-amba@diplomatie.gouv.fr
Website

Ambassade van Spanje
Carretera del Aeropuerto, s/n. Malabo
tel. +240 333 09 20 20
noodnummer : +240 222 00 85 89
fax +240 333 09 26 11

emb.malabo@maec.es