Reizen naar Eritrea: Reisadvies

Reist u naar Eritrea? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Algemene veiligheid in Eritrea

Informatie over de algemene veiligheid in Eritrea.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Alle niet-essentiële reizen, met name naar grensregio’s, worden afgeraden omwille van de aanhoudende spanningen met buurlanden.  Bijkomende veiligheidsmaatregelen, soms heel kort vooraf aangekondigd, kunnen opgelegd worden in heel het land.

Er wordt afgeraden om te reizen naar en in de grensgebieden van Eritrea met de buurlanden. Niet alleen komen er in deze gebieden geweldsincidenten voor, er liggen ook nog landmijnen.

Het is ten zeerste afgeraden te reizen in het grensgebied met Ethiopië en Soedan

In het grensgebied met Djibouti is er nog steeds een territoriaal conflict en zijn er politieke spanningen. De grensovergang is er gesloten.

In de hele Hoorn van Afrika komt piraterij voor. Hoewel de kust van Eritrea (nog) niet door aanvallen werd geteisterd, is het toch afgeraden met jachten en plezierboten in deze regio te varen.
 

Reizen in het binnenland

Het Eritrese Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een reisverbod buiten de stad Asmara opgelegd aan alle buitenlandse residenten, toeristen en diplomaten. Om zich buiten Asmara te begeven, moeten betrokkenen vooraf een reisvergunning (travel permit) aanvragen bij het Ministerie van Toerisme op Harnet Avenue in Asmara (duur van afgifte: ongeveer 24 uur). Deze regeling betreft ook buitenlandse residenten die in andere steden van Eritrea werkzaam zijn. Deze personen moeten een vergunning aanvragen bij het Ministerie van Handel of lokale Zoba bureaus (regio's) om zich buiten hun werkplaats te kunnen begeven.

Diplomaten en consulair personeel werkzaam in Eritrea zijn ook onderworpen aan deze maatregel. Het duurt ongeveer 10 dagen om een toelating te bekomen om buiten Asmara te reizen. Dit betekent dat consulaire bijstand buiten Asmara niet
mogelijk is.

Omdat er nog steeds landmijnen in verschillende regio’s liggen, wordt er aangeraden om enkel over geasfalteerde wegen te reizen en altijd op de hoofdweg te blijven.


Terreurdreiging

Het risico op terrorisme in Eritrea is niet groot, maar kan nooit uitgesloten worden. Het is raadzaam de actualiteit op de voet te volgen en uit de buurt van demonstraties of ongewone volksoplopen te blijven.


Criminaliteit

De hoofdstad Asmara en andere steden kunnen als relatief veilig beschouwd worden. Ook hier kent men echter de gebruikelijke grootstedelijke (kleine) criminaliteit die tot (de even gebruikelijke) voorzichtigheid en gezond verstand moet aanzetten.