Reizen naar Eritrea: Reisadvies

Reist u naar Eritrea? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Klimaat en rampen in Eritrea

Informatie over klimaat en rampen in Eritrea.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Klimaat en meteorologische fenomenen

Eritrea bevindt zich op de Afrikaanse rift en is onderhevig aan aardbevingen, die echter zelden voorkomen. Om periodes van sterke hitte (meer dan 45°C) te vermijden, wordt aanbevolen om in de lage westelijke en vooral oostelijke gebieden (Sahel, Danakil) tussen mei en oktober te reizen. Op de hoge plateaus (Asmara ligt op een hoogte van 2300 meter) is de temperatuur vergelijkbaar met het Belgische klimaat. In de winter kan de temperatuur 's nachts beneden de 0°C gaan (van december tot maart).

Het regenseizoen vindt plaats tussen juni en september. Onverharde wegen worden vaak onbegaanbaar in het regenseizoen.


Natuurrampen

Tijdens de periodes van regen, is er risico op overstromingen.Er is een sterke groei van de wadi’s en er kunnen bodemverschuivingen optreden, met name in de laaggelegen westelijke gebieden (januari-februari, en juni-augustus) en in de hooggelegen gebieden (mei-augustus).

Eritrea is gelegen in een zone waar zich vulkanische activiteiten voordoen. Wegens een grote vulkaanuitbarsting in 2011 werd het luchtruim boven Eritrea voor lange tijd gesloten.

Mocht er zich tijdens uw verblijf in het buitenland een ramp of onvoorziene gebeurtenis voordoen, dan wordt van de reizigers verwacht dat zij zo spoedig mogelijk hun gezinsleden of naaste vrienden in België van hun toestand inlichten en hen geruststellen. Indien de communicatie met het buitenland onmogelijk is, kunnen zij zich wenden tot de dichtstbijzijnde Ambassade, het ereconsulaat van België in Asmara (Tel.: +291 7151781 , Mob.: +291 1 757 781, auditaic@gmail.com) of de Delegatie van de Europese Unie.