Reizen naar Eritrea: Reisadvies

Reist u naar Eritrea? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Gezondheid en hygiëne in Eritrea

Informatie over gezondheid en hygiëne in Eritrea.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Eind 2019 vond in de regio Wuhan in China een uitbraak van een nieuw coronavirus (COVID-19) plaats. Ondertussen heeft het virus zich ook verspreid in andere landen.

Met een aantal eenvoudige maatregelen kunt u de verspreiding van griepvirussen, coronavirussen of andere virussen voorkomen:

  • Was regelmatig je handen
  • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak
  • Heb je geen zakdoekje bij de hand? Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog
  • Blijf thuis als je ziek bent
  • Vermijd nauwe contacten met personen die symptomen vertonen (hoesten of niezen) en contacten als omhelzingen of handdrukken
  • vermijd ogen, neus en mond aan te raken met ongewassen handen
  • Blijf thuis te blijven als u symptomen (koorts, hoesten, spierpijn, ademhalingsmoeilijkheden, intense moeheid) vertoont en raadpleeg onmiddellijk een dokter (steeds eerst per telefoon).

Alle reizigers moeten zich bewust zijn van de risico's voor hun gezondheid tijdens het reizen. Het is belangrijk om uw bestemming te controleren voordat u vertrekt, zodat u zich bewust bent van de risico's en u zich daarop kunt voorbereiden.

 

Kosten/infrastructuur medische verzorging

Medische verzorging is mogelijk in openbare ziekenhuizen in Asmara en andere grote steden. Deze hebben echter weinig voorzieningen. Buiten Asmara zijn de medische faciliteiten beperkt en slecht uitgerust.

Vergeet niet een reisapotheek mee te nemen voor de gehele duur van uw reis en een goede reisverzekering af te sluiten. Medicijnen zijn vaak niet beschikbaar en kunnen heel duur zijn.


Veiligheid water en voedsel

Op het gebied van voeding en hygiëne dienen de reizigers strikte voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. Het drinken van kraantjeswater wordt afgeraden. Bijkomende informatie ter zake vindt men terug in de basisbrochure "Gezond op Reis" van het Instituut voor Tropische Geneeskunde.

Het kan moeilijk zijn om drinkbaar water/water in flessen te bekomen, met name buiten de hoofdstad. Neem dit in acht bij het plannen van uw reis.


Inentingen en vaccins

Zie deze pagina.


Bijzondere gezondheidsrisico's


Cholera

Er is een verhoogd risico op Cholera in Eritrea. Cholera wordt overgebracht via besmet water, bijvoorbeeld via ijs of rauw voedsel. Cholera kan ernstige diarree veroorzaken. Het is aangeraden om heel regelmatig de handen te wassen en om te vermijden water van onduidelijke herkomst te gebruiken.

Malariaen Dengue-en Chikungunyakoorts (knokkelkoortsen)

Het risico op besmetting met malaria is hoog in de kuststrook en de lagere regio's (minder dan 1500m hoogte). 

In deze regio’s is het ten stelligste aan te raden onder een muggennet te slapen, een muggenwerend product met DEET te gebruiken en een profylactisch middel in te nemen voor korte verblijven. In functie van uw algemene gezondheidstoestand, zal uw arts u de meest aangewezen behandeling voorschrijven.

Dengue- en Chikungunyakoorts (knokkelkoorts) kan ook voorkomen. Deze ziekten, waarvoor geen vaccin bestaat, worden overgedragen door muggen die overdag steken.

Hondsdolheid

Deze ziekte is aanwezig, maar komt niet vaak voor. Doch wordt er aangeraden om elk contact met dieren (honden, apen, slangen, vleermuizen en knaagdieren) te vermijden. Er bestaat geen behandelend centrum.

Aids

Sterke aanwezigheid van HIV/AIDS. Het is ten zeerste aangeraden om zich goed te beschermen.

Reizigersdiarree

Maatregelen ter preventie van reizigersdiarree zoals handen wassen en drinkwater ontsmetten, zijn essentieel. Ter behandeling van de diarree is het voorkomen of behandelen van dehydratie (uitdroging) primordiaal. Ter preventie van dehydratie kan gebruik gemaakt worden van speciale zoutoplossingen, bij de apotheek verkrijgbaar. Men vermijdt best de producten die in lokale apotheken verkocht worden, en die meestal ondoeltreffend of zelfs gevaarlijk zijn.   

Hooggebergte

Reizigers die door het hooggebergte willen trekken, dienen er zich van te vergewissen dat hun fysieke toestand hen in staat stelt actief te zijn op dergelijke hoogtes. Hooggebergte houdt steeds een risico in, ook voor mensen die in goede gezondheid verkeren. Neem contact op met het Instituut voor Tropische Geneeskunde voor vertrek.