Reizen naar Eritrea: Reisadvies

Reist u naar Eritrea? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Lokale wetgeving in Eritrea

Informatie over de lokale wetgeving in Eritrea.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Als bezoeker van een land bent u, net als de bewoners zelf, onderworpen aan de wetten van het gastland.

Drugs en alcohol

Het gebruik van alcoholische dranken is toegestaan.

Op het bezit of gebruik van drugs en de handel in drugs, zelfs in zeer kleine hoeveelheden, staan zeer strenge gevangenisstraffen.

Seksualiteit

Homoseksualiteit is illegaal. Wees discreet.

Fotografie

Het is niet toegelaten overheidsgebouwen, militaire gebouwen en installaties of  veiligheidszones te fotograferen. Vraag eerst om toelating bij twijfel.

Zeden en gewoonten

De verschillende etnische groepen hebben hun eigen tradities en gewoonten betreffende het sociale leven. Het is aangeraden de plaatselijke tradities en gebruiken in acht te nemen, met name wat betreft kledij. De wet heeft echter voorrang op de gebruiken.

Vrouwelijke Genitale Verminking

Deze reisbestemming kent een uiterst hoge (>50%) prevalentie op vlak van vrouwelijke genitale verminking (VGV). VGV is een praktijk die (zware) fysieke en psychologische complicaties veroorzaakt bij meisjes en vrouwen.

Bovendien is VGV verboden in België en kan elke persoon die een genitale verminking op een minderjarige uitvoert, vergemakkelijkt of bevordert – ook wanneer de verminking buiten de landsgrenzen uitgevoerd werd – vervolgd worden wanneer hij/zij zich op het Belgisch grondgebied bevindt.