Reizen naar Estland: Reisadvies

Reist u naar Estland? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Vervoer in Estland

Informatie over vervoer in Estland.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Veiligheid /info wegen

De toestand van het wegennet is overwegend goed, maar Estland beschikt niet over een vergelijkbaar uitgebreid netwerk van autosnelwegen zoals in België.

De verkeersaanwijzingen zijn s nachts minder goed zichtbaar. Op de wegen geldt een snelheidsbeperking van 90 km/uur en in de bebouwde kom van 50 km/uur. Op bepaalde snelwegen is de snelheid maximaal 110 km/uur. Evenwel, in de winter geldt op deze wegen eveneens een algemene snelheidsbeperking van 90 km/uur. Begin en einde van deze periode wordt aangekondigd door de overheid en varieert volgens de toestand op de wegen. De autolichten moeten dag en nacht branden en dit tijdens alle seizoenen.

Vervoermiddelen moeten tussen 1 december en 1 maart verplicht met winterbanden uitgerust zijn. Winterbanden worden toegestaan vanaf 1 oktober tot 1 mei.

Aangezien fietspaden in de steden praktisch onbestaande zijn, kan fietsen in de stad een hachelijke onderneming zijn.
De voetgangers zijn tijdens de wintermaanden, op straffe van boete, verplicht om een reflector te dragen die zij aanbrengen op hun kledij. In de winter is voorzichtigheid geboden in de steden. IJspegels aan dakgoten kunnen soms enorme afmetingen aannemen en een gevaar vormen voor de voetgangers wanneer deze niet tijdig verwijderd worden. Hetzelfde geldt voor overhangende sneeuwkragen.

Grensovergang met Rusland: wie van plan is om over de weg de grens over te steken met Rusland, moet rekening houden met mogelijks lange wachttijden aan de grens die soms kunnen oplopen tot 50 uur en meer. Sinds 01.08.2011 is er een systeem in voege waarbij reizigers op voorhand een plaats kunnen boeken in de wachtrij voor hun voertuig. De overgang van lijnbussen verloopt daarentegen doorgaans vlotter. Alle nuttige informatie kan vernomen worden op volgende website.

Sinds 1 februari 2024 heeft Rusland de grensovergang Ivangorod-Narva met Estland voor voertuigen afgesloten. Dit geldt in beide richtingen. Andere grensovergangen kunnen in de nabije toekomst worden gesloten, mogelijks zonder voorafgaande kennisgeving. Contacteer op voorhand de grensovergang om na te gaan of deze nog open is: EstlandRusland

Controleer of uw wagen de grens mag oversteken. In september 2023 kondigde Estland aan dat voertuigen met een Russische nummerplaat niet meer de EU via hun grens mogen binnenkomen – onder risico van terugdrijving of inbeslagname van het voertuig. Dit verbod geldt voor de voertuigen die in Rusland zijn geregistreerd, ongeacht de nationaliteit van de bestuurder en inzittenden.


Veiligheid /info treinverkeer en busverkeer

Het treinverkeer is voornamelijk op het transport van goederen toegespitst: er rijden bijna geen passagierstreinen. De buslijnen voor het binnenlandse verkeer (tussen steden) zijn echter erg toegankelijk en beschikken over regelmatige dienstregelingen. Internationale trajecten tussen twee grootsteden zijn evenzeer mogelijk.

Dienstregeling publiek transport in Tallinn

Dienstregeling en trajecten bussen in Estland
Dienstregeling internationale bustrajecten
Dienstregeling en trajecten treinen in Estland