Reizen naar Eswatini: Reisadvies

Reist u naar Eswatini? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Praktische info voor Eswatini

Praktische info over reizen in Eswatini.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Alle noodzakelijke reisdocumenten worden vermeld onder de gelijknamige rubriek op deze website.

 

Rijbewijs

Een internationaal rijbewijs is aangeraden.

 

Betaalmiddelen

De lokale munt (Emalageni) is niet convertibel. Zuid-Afrikaanse Rand wordt aanvaard, net als de meeste kredietkaarten. Bankautomaten zijn algemeen beschikbaar. In geval van verlies, diefstal of fraude van een Belgische krediet- of bankkaart, neem onmiddellijk contact op met Card Stop (0032 78 170 170).

 

Reisverzekering

Gelieve na te gaan of de verzekering van uw ziekenfonds voldoende dekking biedt voor uw bestemming en uw manier van reizen. Houd er rekening mee dat deze verzekering vervalt na een verblijf van drie maanden. Een aangepaste reisverzekering met voldoende dekkingslimiet (reisbijstand, repatriëring, rechtsbijstand) is absoluut noodzakelijk.

Lees ook hiervoor de algemene raadgevingen aandachtig door op deze pagina.

 

Gsm en communicatiefaciliteiten

Gsm-verkeer functioneert, doch op sommige plaatsen in het binnenland is er geen netwerk beschikbaar.

 

Consulaire bijstand

In geval van onvoorziene ernstige moeilijkheden in het buitenland, kunnen de Belgen hulp vragen aan de ambassades en consulaten van België. Consulaire bijstand wordt verleend aan landgenoten die tevergeefs de hulp ingeroepen hebben van de ter zake bevoegde plaatselijke overheid (lokale politie) of dienstverlenende maatschappijen (bank, verzekeringsagent), en zich enkel nog tot een Belgische diplomatieke of consulaire post kunnen wenden. Aan deze bijstand wordt een einde gesteld zodra de reizigers op eigen krachten verder kunnen.

Bipatriden Belgo-Eswatini dienen er zich bewust van te zijn dat de Belgische autoriteiten niet in staat zijn om consulaire bijstand te verlenen aan hen wanneer zij zich in het land van hun andere nationaliteit bevinden. 

Humanitaire hulp, conform de internationale conventies ter zake, zal in de mate van het mogelijke geboden worden in humanitaire  noodgevallen.

In Eswatini is er geen ambassade of consulaat van België gevestigd, noch van een andere Europese lidstaat. Wel kan men steeds een beroep doen op de ambassade van België in Pretoria (pretoria@diplobel.fed.be).

Slachtoffers van diefstal worden aangeraden zo snel mogelijk bij het dichtstbijzijnde politiekantoor klacht neer te leggen en een verklaring van diefstal te bekomen. Dit document kan o.a. dienen als bewijsstuk bij de aanvraag tot vervanging van een gestolen reisdocument of bij het indienen van een verzoek tot schadevergoeding bij een verzekeringsmaatschappij.