Reizen naar de Filipijnen: Reisadvies

Reist u naar de Filipijnen? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Lokale wetgeving in de Filipijnen

Informatie over de lokale wetgeving in de Filipijnen.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Als bezoeker van een land bent u, net als de bewoners zelf, onderworpen aan de wetten van het gastland.

Gevangenissen in de Filipijnen - hoewel niet zo berucht als deze in sommige andere landen- zijn instellingen die men als buitenlander dient te vermijden. Velen ervan zijn zwaar overbevolkt en de hygiënische omstandigheden zijn er primair.

Ook de levensomstandigheden in de detentiecentra van de immigratiedienst (waar men terechtkomt bij een overtreding van de immigratiewetgeving, zoals overschrijding van verblijfsduur visa, of verblijf zonder visa) zijn bar en u riskeert maanden of jaren opgesloten te blijven vooraleer u uiteindelijk gedeporteerd wordt.

 

Drugs

Er staan zeer strenge straffen in de Filipijnen op het bezit, gebruik of smokkelen van drugs, zelfs minieme hoeveelheden. Dit kan gaan van enorme geldboetes tot levenslange gevangenisstraffen. Blijf waakzaam (party drugs enz.): de huidige anti-drugscampagne van de overheid ontziet niets of niemand.

 

Seksualiteit

Al is prostitutie alom verspreid, seks in ruil voor geld is en blijft strafbaar. Op zedenmisdrijven (prostitutie, porno, verkrachting) staan zware straffen. De Filipijnse wet op pedofiele misdrijven is zeer streng en wordt strikt toegepast: iedere persoon onder 18 wordt door de wetgeving als een kind beschouwd. Uitlokking wordt door de politie gebruikt als een middel om pedofielen te betrappen. Ook zijn er gevallen bekend van minderjarigen die alleenreizende mannelijke toeristen benaderen en hen vervolgens beschuldigen van misbruik om geld af te troggelen (al of niet met de actieve medewerking van de plaatselijke politie).

 

Kinderhandel

Volgens de Filipijnse wetgeving, in het bijzonder Republic Act No. 7610 van 17 juni 1992, kunt u beschuldigd worden van kinderhandel als u in het gezelschap bent van minderjarige kinderen 12 jaar oud of jonger, of van kinderen die ten minste 10 jaar jonger zijn dan u en die geen familie zijn van u.

 

Fotografie

Het is steeds verboden militaire of paramilitaire installaties te fotograferen.

 

Zeden en gewoonten

In de Filipijnen is de "internetbruid" een blijvend fenomeen. Gedreven door armoede en dikwijls onder zachte dwang van familie gaat een dochter van het gezin via internet, huwelijksbureaus of via al in het buitenland verblijvende familieleden actief op zoek naar kandidaten in het Westen voor een huwelijk.

Dikwijls wordt de prospectieve huwelijkskandidaat -wanneer deze een eerste bezoek brengt aan de familie van zijn "verloofde"- onder druk gezet om financiële regelingen vast te leggen (maandelijks bedrag financiële steun aan de familie van de toekomstige bruid, geld voor aankoop van een bouwperceel of een huis, een winkeltje voor de familie) vooraleer een huwelijk aangegaan wordt. Eén en ander kan vergezeld gaan van bedreigingen, chantage of valse klachten bij de politie tegen de vreemde onderdaan. De grootste omzichtigheid is nodig.

Als u toch wenst te huwen dient u er rekening mee te houden dat veel vrouwen voordien reeds lokaal gehuwd waren. In dit diepgelovige land bestaat echter geen echtscheiding en enkel nietigverklaring (annulment) van het huwelijk is wettelijk mogelijk (een langdurige en kostelijke procedure). Veel kandidaat bruidjes zijn dan ook feitelijk nog steeds getrouwd en leggen valse attesten van burgerlijke stand voor of vragen grote sommen geld om een fictieve "annulment" te regelen, meestal via omkoping. Hoedt u echter als buitenlander voor omkoping van plaatselijke ambtenaren, u kan in een onontwarbaar kluwen van chantage en bedreigingen terechtkomen. Hoed u tevens voor de Belgische wetgeving op schijnhuwelijken.

 

Varia

We vestigen uw aandacht op het feit dat de Filipijnen een aanzienlijke productie en verkoop van namaakgoederen (merkkledij, handtassen, horloges e.d.) kennen. In de meeste EU-landen is het bezitten en ook het kopen van deze producten strafbaar. Reizigers die thuiskomen na een verblijf buiten de Europese Unie kunnen te allen tijde gecontroleerd worden. Wanneer namaakproducten worden aangetroffen worden deze in beslag genomen en krijgt de reiziger een fikse boete.