Reizen naar de Filipijnen: Reisadvies

Reist u naar de Filipijnen? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Praktische info voor de Filipijnen

Praktische info over reizen in de Filipijnen.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Documenten

Alle noodzakelijke reisdocumenten worden vermeld onder de gelijknamige rubriek op deze website.

De Filipijnen verstrengden hun regels voor toegang tot het grondgebied van onbegeleide minderjarigen (-15 jaar) gevoelig. Het moet gaan om

  • niet-Filipijn;
  • onbegeleid (zonder minstens één van de ouders of door een voogd);
  • die niet kan bewijzen zijn/haar ouders te vervoegen in de Filipijnen;
  • ongeacht of hij/zij in het bezit is van een visum of niet.

Nog voor het vertrek naar de Filipijnen dient men een zogenaamde Waiver of Exclusion Ground (WEG) aan te vragen (zie website Bureau of Immigration).

U dient er rekening mee te houden dat de Filipijnse Immigratiediensten, indien geen WEG aangevraagd werd, de minderjarige de toegang tot het land kunnen weigeren, tenzij de formaliteiten ter plaatse geregeld worden, met inbegrip van de betaling van 3.120 PHP (+/- 55 €).


Rijbewijs

Een niet-Filipijns rijbewijs met Engelstalige vermeldingen of een internationaal rijbewijs zijn 90 dagen geldig. Daarna moet een plaatselijk rijbewijs aangevraagd worden. Een interessante link is de website van de Land Transportation Office


Betaalmiddelen

Het gebruik van kredietkaarten is vrij courant in de steden. Let op dat uw kredietkaart niet “gecloned” wordt. Geldautomaten zijn talrijk aanwezig in alle grote centra en aanvaarden kaarten van de CIRRUS en MAESTRO-netwerken (voor zover u deze dienst bij uw bank heeft geactiveerd). In geval van verlies, diefstal of fraude van een Belgische krediet- of bankkaart, neem onmiddellijk contact op met Card Stop (0032 78 170 170).

De munteenheid in de Filipijnen is de PESO, gelieve voor de wisselkoersen uw bank of wisselagent te consulteren. Voor het invoeren van deviezen is de voorafgaande toestemming van de Nationale Bank van de Filippijnen vereist voor bedragen hoger dan 50.000 Filipijnse Pesos.


Reisverzekering

Ga na of de verzekering van uw ziekenfonds voldoende dekking biedt voor uw bestemming en uw manier van reizen. Houd er rekening mee dat deze verzekering vervalt na een verblijf van 3 maanden. Een aangepaste reisverzekering met voldoende dekkingslimiet (reisbijstand, repatriëring, rechtsbijstand) is absoluut noodzakelijk.

Diepzeeduikers wordt aangeraden een specifieke verzekering van het type dat duikongevallen dekt te onderschrijven (bv. DAN Europe - Divers Awareness Network)


Gsm en communicatiefaciliteiten

Gsm-verbindingen (diverse operatoren) zijn aanvaardbaar in de steden en minder goed elders. De internetverbindingen behoren tot de slechtste ter wereld.


Honden en katten

Er is geen quarantaine voor huisdieren.

Invoer van huisdieren vereist niettemin volgende documenten:

  • een veterinair gezondheidsattest opgesteld in het land van herkomst
  • voorafgaandelijk “sanitaire en fytosanitaire” importtoestemming

Bureau of Animal Industry (BAI)
Animal Health Division
Visayas Avenue
Diliman, Quezon City
Philippines
Tel. No. (632) 928-1778 or (632) 928-2836
Fax No. (632) 926-6866 or (632) 928-2177

Honden en katten moeten daarenboven vergezeld gaan van een hondsdolheidattest afgegeven in de plaats van herkomst.


Consulaire bijstand

In geval van onvoorziene ernstige moeilijkheden in het buitenland, kunnen de Belgen hulp vragen aan de ambassades en consulaten van België. Consulaire bijstand wordt verleend aan landgenoten die tevergeefs de hulp ingeroepen hebben van de bevoegde plaatselijke overheid (lokale politie) of dienstverlenende maatschappijen (bank, verzekeringsagent), en zich enkel nog tot een Belgische diplomatieke of consulaire post kunnen wenden. Aan deze bijstand wordt een einde gesteld zodra de reizigers op eigen krachten verder kunnen.

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook ten sterkste aan om uw reis te registreren via Travellers Online

Bipatride Belgo-Filippijnen dienen er zich bewust van te zijn dat de Belgische autoriteiten niet in staat zijn om consulaire bijstand te verlenen aan hen wanneer zij zich in het land van hun andere nationaliteit bevinden. 

Humanitaire hulp, conform de internationale conventies terzake, zal in de mate van het mogelijke geboden worden in humanitaire noodgevallen.


Links

Andere nuttige tips of informatie over consulaire bijstand, reizen met huisdieren of met de eigen wagen, verzekeringen, gezondheidsraad, douaneformaliteiten, reisbureaus e.d. kan u terugvinden in de brochure Reis Wijs!.