Reizen naar Gabon: Reisadvies

Reist u naar Gabon? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Praktische info voor Gabon

Praktische info over reizen in Gabon.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Documenten

Alle vereiste reisdocumenten zijn onder de rubriek “reisdocumenten” terug te vinden. Het internationale vaccinatiecertificaat moet kunnen worden voorgelegd bij aankomst op het Gabonese grondgebied.

Betaalmiddelen

De lokale munt is de Centraal Afrikaanse Frank (CFA). Cash is de gebruikelijke betaalwijze. Deze munt is in theorie omwisselbaar omdat hij gelinkt is aan de euro. Toch is het in de praktijk beter ter plaatse FCFA om te wisselen. Wie de wisselkoers wil kennen en wil weten of het mogelijk is FCFA in België te verkrijgen, kan inlichtingen inwinnen bij de bank of de wisselagent. Het is mogelijk om met een creditcard (Visa, Mastercard) in hotels en grote winkels te betalen. In geval van verlies, diefstal of fraude van een Belgische krediet- of bankkaart, neem onmiddellijk contact op met Card Stop (0032 78 170 170).

Reisverzekering

U dient zich ervan te vergewissen dat de verzekering van uw ziekenfonds de risico's die verband houden met uw bestemming en manier van reizen in voldoende mate dekt. U mag niet uit het oog verliezen dat deze verzekering na een verblijf van 3 maanden verstrijkt. Een aangepaste reisverzekering met omniumdekking is een absolute vereiste (geneeskundige verzorging en repatriëring, zo nodig, rechtsbijstand).

Gsm - Communicatie

De operatoren Libertis, Celtel en Telecel opereren in Gabon. Het is zaak zich vóór zijn vertrek ervan te vergewissen dat de gsm-provider de roaming voor het buitenland in werking heeft gesteld, zeker voor Afrika. Voor gesprekken uitgaande van Belgische nummers, worden zeer hoge tarieven aangerekend. Het is vrij eenvoudig zich ter plaatse een SIM-kaart aan te schaffen om vanuit Gabon tegen een lager tarief naar België te bellen. Reizigers die zich naar afgelegen regio's wensen te begeven, kunnen desgewenst in België een satelliettelefoon aankopen. De tarieven liggen echter hoog.

Consulaire bijstand

In geval van onvoorziene ernstige moeilijkheden in het buitenland, kunnen Belgische onderdanen hulp vragen aan de ambassade van België in Yaounde. Consulaire bijstand wordt verleend aan landgenoten die tevergeefs de hulp ingeroepen hebben van de ter zake bevoegde plaatselijke overheid (lokale politie) of dienstverlenende maatschappijen (bank, verzekeringsagent), en zich enkel nog tot een Belgische diplomatieke of consulaire post kunnen wenden. Aan deze bijstand wordt een einde gesteld zodra de reizigers op eigen krachten verder kunnen.

Houders van de dubbele Belgische en Gabonese nationaliteit dienen er zich bewust van te zijn dat de Belgische autoriteiten niet in staat zijn  aan hen consulaire bijstand te verlenen wanneer zij zich in Gabon bevinden.

België heeft een ereconsulaat te Libreville. Het is ten zeerste aangeraden dat de reiziger en de permanente bewoners hun aanwezigheid melden bij dit ereconsulaat (tel.: +24177083004 of +24177357761; e-mail: consubel.gabon@agrobusgroup.com) en bij de Ambassade in Yaoundé (Kameroen).

Er is geen ambassade van België in Gabon. In geval van consulaire noodzaak kunnen de onderdanen van de Europese Unie, waaronder de Belgen, zich richten tot de wachtdienst (24 op 24 uur beschikbaar) van het consulaat-generaal  van Frankrijk (tel.: +241 11 79 20 40). Het is eveneens aangewezen dat de reiziger zijn reis registreert via Travellers Online. Het noodnummer van de Ambassade van België in Yaounde is +237 696 94 22 01.

Consulaat-generaal van Frankrijk:
185, rue du Pont-Pirah BP 2125, Libreville
Tel.: +241 11 79 20 40
Noodnummer: + 241 65 31 66 36
E-mail : 
consulat.libreville-cslt@diplomatie.gouv.fr
Website van het consulaat-generaal

Ambassade van Frankrijk:
185, rue du Pont-Pirah BP 2125, Libreville
Tel.: + 241 11 79 70 00
E-mail: 
amba.libreville-amba@diplomatie.gouv.fr 
Website van de ambassade