Reizen naar Georgië: Reisadvies

Reist u naar Georgië? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Klimaat en rampen in Georgië

Informatie over klimaat en rampen in Georgië.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Georgië ligt in een aardbevingsgevoelig gebied. Bij zware regenval of smeltende sneeuw kunnen zich ook landverschuivingen voordoen. Gelieve er rekening mee te houden dat bij overstromingen, lawines of hevige sneeuwval de wegen tijdelijk geblokkeerd kunnen zijn.

  • Mocht er zich tijdens hun verblijf in het buitenland een ramp of onvoorziene gebeurtenis voordoen, dan wordt van de reizigers verwacht dat zij zo spoedig mogelijk hun gezinsleden of naaste vrienden in België van hun toestand inlichten. Indien de communicatie met het buitenland onmogelijk is, kunnen zij zich wenden tot dhr. John Braeckeveldt, ereconsul van België in Tbilisi, of tot de Ambassade van België in Bakoe bevoegd voor Georgië (zie de rubriek Praktische Info: consulaire bijstand).