Reizen naar Griekenland: Reisadvies

Reist u naar Griekenland? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Gezondheid en hygiëne in Griekenland

Informatie over gezondheid en hygiëne in Griekenland.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Eind 2019 vond in de regio Wuhan in China een uitbraak van een nieuw coronavirus (COVID-19) plaats. Ondertussen heeft het virus zich ook verspreid in andere landen.

Met een aantal eenvoudige maatregelen kunt u de verspreiding van griepvirussen, coronavirussen of andere virussen voorkomen:

  • Was regelmatig je handen
  • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak
  • Heb je geen zakdoekje bij de hand? Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog
  • Blijf thuis als je ziek bent
  • Vermijd nauwe contacten met personen die symptomen vertonen (hoesten of niezen) en contacten als omhelzingen of handdrukken
  • vermijd ogen, neus en mond aan te raken met ongewassen handen
  • Blijf thuis te blijven als u symptomen (koorts, hoesten, spierpijn, ademhalingsmoeilijkheden, intense moeheid) vertoont en raadpleeg onmiddellijk een dokter (steeds eerst per telefoon).

Alle reizigers moeten zich bewust zijn van de risico's voor hun gezondheid tijdens het reizen. Het is belangrijk om uw bestemming te controleren voordat u vertrekt, zodat u zich bewust bent van de risico's en u zich daarop kunt voorbereiden.


Kosten / infrastructuur medische verzorging

De infrastructuur van de medische verzorging is over het algemeen goed maar verschilt van hospitaal tot hospitaal, met ook verschillen tussen privé en publiek. In privéhospitalen kunnen kosten oplopen; elders kunnen lange wachttijden zijn.

In bepaalde gevallen is er dekking van de gezondheidskosten voorzien door het Belgische ziekenfonds (inlichtingen bij uw mutualiteit voor vertrek). De medicijnen zijn niet altijd dezelfde als in België en het is dus aangeraden in geval van een geregelde behandeling, de gebruikelijke medicatie bij zich te hebben. Verder is een degelijke reisapotheek altijd aangeraden.


Veiligheid water en voedsel

Er zijn geen bijzondere voorzorgsmaatregelen vereist. Kraantjeswater is drinkbaar maar mineraalwater blijft aangeraden, vooral tijdens de zomer.


Inentingen en vaccins

Zie deze pagina


Bijzondere gezondheidsrisico's

In de grootstad die Athene is, met ruim vijf miljoen inwoners en vrij veel verkeer, is de strijd tegen de luchtvervuiling goed aangepakt. Tijdens de zomer kunnen de hitte en de luchtdruk nochtans een graad van vervuiling bereiken waarop sommigen allergisch kunnen reageren. Tijdens de koude winters kan de verbrandingsrook van hout voor enige pollutie zorgen.


Reizigersdiarree

Vooral tijdens de warme zomers is de gebruikelijke voorzichtigheid geboden.


Nuttige telefoonnummers

Nooddienst: tel. 166
SOS Doctors: tel. 1016
Antigifcentrum: tel. 210 7793777
AIDS helpline: tel. 210 7222222