Reizen naar Griekenland: Reisadvies

Reist u naar Griekenland? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Gezondheid en hygiëne in Griekenland

Informatie over gezondheid en hygiëne in Griekenland.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Er zijn momenteel bijna geen COVID-gerelateerde reisbeperkingen meer, maar het is belangrijk om goed geïnformeerd te zijn en voorbereid te reizen.

Bij het plannen van een reis is het daarom essentieel om op de hoogte te zijn van de geldende maatregelen in zowel het land van bestemming als eventuele doorreislanden.

Mocht u ziek worden tijdens de reis, is het algemene advies om binnenkamers te blijven zolang u zich ziek voelt. Indien het een bevestigd COVID-19 geval betreft, hetzij via een zelftest of een klinische diagnose door de huisarts, is het aangeraden om binnenkamers te blijven en uzelf te isoleren om verdere verspreiding te voorkomen.

Bij ziekte is het van sociaal belang om de verspreiding van het virus te beperken. Als u zich toch buiten moet begeven, wordt sterk aangeraden om minstens 1,5 meter afstand te houden van anderen. Draag een masker als u toch andere mensen ontmoet, in het bijzonder mensen met een kwetsbare gezondheid en vermijd drukke plaatsen.”

Protocol for arrivals in Greece: Protocol for Arrivals in Greece - travel.gov.gr

 

Eind 2019 vond in de regio Wuhan in China een uitbraak van een nieuw coronavirus (COVID-19) plaats. Ondertussen heeft het virus zich ook verspreid in andere landen.

Met een aantal eenvoudige maatregelen kunt u de verspreiding van griepvirussen, coronavirussen of andere virussen voorkomen:

  • Was regelmatig de handen
  • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak
  • Hebt u geen zakdoekje bij de hand? Hoest of nies in de binnenkant van de elleboog
  • Blijf thuis als u ziek bent
  • Vermijd nauwe contacten met personen die symptomen vertonen (hoesten of niezen) en contacten als omhelzingen of handdrukken
  • Vermijd ogen, neus en mond aan te raken met ongewassen handen
  • Blijf thuis te blijven als u symptomen (koorts, hoesten, spierpijn, ademhalingsmoeilijkheden, intense moeheid) vertoont en raadpleeg onmiddellijk een dokter (steeds eerst per telefoon).

Alle reizigers moeten zich bewust zijn van de risico's voor hun gezondheid tijdens het reizen. Het is belangrijk om uw bestemming te controleren voordat u vertrekt, zodat u zich bewust bent van de risico's en u zich daarop kunt voorbereiden.


Kosten / infrastructuur medische verzorging

De infrastructuur van de medische verzorging is over het algemeen goed maar verschilt van hospitaal tot hospitaal, en tussen privé en publiek. In privéhospitalen kunnen de kosten oplopen. Elders kunnen de wachttijden lang zijn.

In bepaalde gevallen voorziet het Belgische ziekenfonds de dekking van de gezondheidskosten. Vraag inlichtingen bij uw mutualiteit voor vertrek. De medicijnen zijn niet altijd dezelfde als in België. Als u een behandeling volgt, is het dus aangeraden de gebruikelijke medicatie bij te hebben. Verder is een degelijke reisapotheek altijd aangeraden.


Veiligheid water en voedsel

Er zijn geen bijzondere voorzorgsmaatregelen vereist. Leidingwater is drinkbaar maar mineraalwater blijft aangeraden, vooral tijdens de zomer.


Inentingen en vaccins

Zie deze pagina


Bijzondere gezondheidsrisico's

In de grootstad die Athene is, met ruim vijf miljoen inwoners en vrij veel verkeer, is de strijd tegen de luchtvervuiling goed aangepakt. Tijdens de zomer kunnen de hitte en de luchtdruk wel een graad van vervuiling bereiken waarop sommigen allergisch kunnen reageren. Tijdens de koude winters kan de verbrandingsrook van hout voor enige pollutie zorgen.


Reizigersdiarree

Vooral tijdens de warme zomers is de gebruikelijke voorzichtigheid voor reizigersdiarree geboden.


Nuttige telefoonnummers

Nooddienst: tel. 166
SOS Doctors: tel. 1016
Antigifcentrum: tel. 210 7793777
AIDS helpline: tel. 210 7222222