Reizen naar Guyana: Reisadvies

Reist u naar Guyana? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Praktische info voor Guyana

Praktische info over reizen in Guyana.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Alle noodzakelijke reisdocumenten worden vermeld onder de gelijknamige rubriek op deze website.

Rijbewijs

De Belgische reiziger die wenst te rijden in Guyana dient een geldig internationaal rijbewijs te bezitten.

Betaalmiddelen

In Guyana wordt het overgrote merendeel van de transacties met baar geld betaald.

Behalve in de internationale hotels en enkele luxe etablissementen worden Europese bankkaarten (krediet- of debetkaarten) slechts zelden aanvaard als betaalmiddel. Alleen de geldautomaten van de Bank of Nova Scotia staan het opnemen van geld toe met kaarten van niet-Guyaanse banken via het Sirius-systeem. Neem dus contact op met uw bank vóór u naar Guyana reist.

In geval van verlies, diefstal of fraude van een Belgische bankkaart, neem onmiddellijk contact op met Card Stop (0032 78 170 170).

De lokale munteenheid is de Guyaanse dollar (GYD). Het is niet steeds mogelijk om GUY aan te kopen of te verkopen in België. De vele wisselkantoren in Georgetown laten u echter toe de nodige deviezen te wisselen.

Reisverzekering

Gelieve na te gaan of de verzekering van uw ziekenfonds voldoende dekking biedt voor uw bestemming en uw manier van reizen. Houd er rekening mee dat deze verzekering vervalt na een verblijf van 3 maanden. Een aangepaste reisverzekering met voldoende dekkingslimiet (reisbijstand, repatriëring, rechtsbijstand) is absoluut noodzakelijk.

Communicatiefaciliteiten

De telefoonverbindingen zijn matig tot goed van kwaliteit. De Belgische gsm’s met dual-band en triple-band functioneren doorgaans goed in Guyana. Vooral in het binnenland is de werking van het mobiele telefoonnetwerk wisselvallig. De belangrijkste operatoren van mobiele telefonie zijn Cellink Plus en Digicel.

Internet is doorgaans van goede kwaliteit en goed beschikbaar. Mobiel internet werkt vooral in de hoofdstad goed.

De plaatselijke elektrische spanning is 240 volt met 60 AC cyclus. Stopcontacten en stekkers zijn van het type NEMA 1 of NEMA 5, British Standard 546 of British Standard 1363. Hou daarmee rekening bij het gebruik van uw elektrische apparaten.

Consulaire bijstand

In geval van onvoorziene ernstige moeilijkheden in het buitenland, kunnen de Belgen hulp vragen aan de ambassades en consulaten van België. Consulaire bijstand wordt verleend aan landgenoten die tevergeefs de hulp ingeroepen hebben van de terzake bevoegde plaatselijke overheid (lokale politie) of dienstverlenende maatschappijen (bank, verzekeringsagent), en zich enkel nog tot een Belgische diplomatieke of consulaire post kunnen wenden. Aan deze bijstand wordt een einde gesteld zodra de reizigers op eigen krachten verder kunnen.

Bipatride Belgo-Guyana dienen er zich bewust van te zijn dat de Belgische autoriteiten niet in staat zijn om consulaire bijstand te verlenen aan hen wanneer zij zich in het land van hun andere nationaliteit bevinden. 

Humanitaire hulp, conform de internationale conventies terzake, zal in de mate van het mogelijke geboden worden in humanitaire  noodgevallen.

De bevoegde Belgische ambassade voor Guyana is de Ambassade van België in Kingston (Jamaica).

In Guyana zelf is er enkel een Belgisch Ereconsulaat gevestigd, namelijk in Georgetown. Communicatie verloopt bij voorkeur per e-mail (kevelyn@hihgy.com) of per telefoon (+592 227 2302). Het adres van het ereconsulaat is: 1-4 Avenue of the Republic, Georgetown, Guyana.

In laatste instantie kunnen Belgische onderdanen consulaire bijstand vragen bij een vertegenwoordiging van een andere Lidstaat van de Europese Unie, zoals deze van het Verenigd Koninkrijk (44 Main Street, Kingston, Georgetown – telefoon: +592 226 5881)

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via Travellers Online