Reizen naar Hongarije: Reisadvies

Reist u naar Hongarije? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Lokale wetgeving in Hongarije

Informatie over de lokale wetgeving in Hongarije.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Als bezoeker van een land bent u, net als de bewoners zelf, onderworpen aan de wetten van het gastland.

Tabak

Het is ten strengste verboden te roken in openbare gebouwen, openbaar vervoer, werkplaatsen of openbare plaatsen zoals onderdoorgangen, speeltuinen en hun omgeving van 5m. Dezelfde beperkingen zijn van toepassing op de elektronische sigaret.

Drugs

Het bezit, verkoop en de consumptie van drugs zijn ten strengste verboden en worden bestraft met een gevangenisstraf die, al naargelang de hoeveelheid drugs, varieert van 5 tot 10 jaar. In al de gevallen kan de betrokkene het land niet verlaten tot de gerechtszaak is afgerond (dit kan een langdurig proces zijn).

Er wordt geen onderscheid gemaakt in het Hongaarse recht tussen diverse illegale drugs. Heroïnegebruik heeft op juridisch vlak dezelfde gevolgen als cannabisgebruik.

Op 1 juli 2013 werd een nieuw strafwetboek van kracht in Hongarije. Hierin worden de druggebruikers gerichter en harder aangepakt door zwaardere straffen te voorzien op het gebruik van drugs.

Seksualiteit

Aanzetten tot prostitutie is illegaal. Individuele prostitutie wordt wel oogluikend toegelaten (men spreekt hier van toegelaten zones die worden bepaald door de gemeenten). Buiten deze zones is prostitutie verboden, maar ze bestaat wel: langs de autostrades, de stations, in de toeristische centra, in bepaalde clubs, enz.

Homoseksualiteit: ondanks het bestaan van een wettelijk samenlevingscontract en de voorzieningen voor homoseksuelen in Boedapest, lijkt een discrete houding inzake homoseksualiteit toch aangewezen.

Fotografie

Geen verbod om monumenten en gebouwen te fotograferen.

Zeden en gewoonten

Het is gebruikelijk om drinkgeld te geven (restaurants, bars, taxi’s, kappers, enz.). Als maatstaf geldt ongeveer 10% van het te betalen bedrag.

Varia

Douanevoorschriften: onze landgenoten worden gevraagd om de hierna volgende toegestane hoeveelheden strikt te respecteren, op straffe van inbeslagname van de goederen aan de grens en het betalen van een fikse boete:

Sigaretten: hoewel Hongarije nu ook een EU-land is, gelden nog steeds, vanwege het grote prijsverschil tussen de landen, dezelfde invoerbeperkingen als deze die gelden voor niet-EU-landen: één slof sigaretten per volwassene.

Indien men Hongarije binnenkomt vanuit een niet EU-land:

  • met het vliegtuig: 200 sigaretten, of 100 cigarillo's, of 50 sigaren, of 250g tabak. 
  • met de auto, trein of over het water: 40 sigaretten, of 20 cigarillo's, of 10 sigaren, of 50g tabak. We wijzen er op dat, indien men Hongarije binnenkomt via de weg vanuit een niet-EU land (Servië en Oekraïne), men slechts 40 sigaretten (veertig stuks, niet 40 pakjes!) mag invoeren. Hierop wordt streng gecontroleerd en de Belgische Ambassade kan niet tussenkomen bij overtredingen om de procedure te versnellen (meerdere uren oponthoud aan de grens) en/of om de boete te verminderen.

Alcohol: maximum 10 liter per persoon, 90 liter bier en 110 liter wijn (binnen de EU). Opgelet: indien u Hongarije binnenkomt via een niet-EU-land is de toegestane hoeveelheid 1 liter alcohol (+22%) of 2 liter alcohol (-22°) plus 4 liter wijn en 16 liter bier. Wees voorzichtig want de controles zijn zeer talrijk en de boetes zijn zeer hoog.