Reizen naar India: Reisadvies

Reist u naar India? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Klimaat en rampen in India

Informatie over klimaat en rampen in India.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Natuurrampen

Aardbevingen komen in bepaalde delen van India voor.  Het risico kan dus niet worden uitgesloten, voornamelijk in het Noordoosten van India (grens met Nepal en Bhutan), alsook in de zone van New Delhi (risico 4 op een schaal van 5) en Gujarat.


Meteorologische problemen

Tijdens het moessonseizoen (juni-oktober) kunnen hevige regens de verschillende regio's van India teisteren. Als gevolg van overstromingen en/of modderstromen kunnen toegangswegen geblokkeerd raken, en de communicatie (telefoon en internet) met de betrokken gebieden onderbroken. De grootste voorzichtigheid dient in acht te worden genomen en de veiligheidsmaatregelen van de lokale overheden dienen strikt te worden nageleefd. Ook in grotere steden zoals Mumbai kan de moesson voor ernstige wateroverlast zorgen. Het is zaak de weersomstandigheden en -voorspellingen in de gebieden waarnaar u reist op te volgen en de website van het Indiase meteorologisch department te consulteren.

In de bergen kan het smelten van de sneeuw of zware regenval tot landverschuivingen leiden, waardoor de weg (en reizigers in de betrokken gebieden) eventueel ook enkele dagen geblokkeerd kan raken. De vallei van Spiti in Himachal Pradesh bijvoorbeeld is een vallei met slechts twee toegangswegen, die niet steeds geopend zijn omwille van dergelijke onverwachte landverschuivingen. Ook de weg van Manali naar Leh (Ladakh) is af en toe geblokkeerd door dergelijke landverschuivingen. Wie over land reist, moet dus in zijn planning rekening houden met dit risico, ook al zijn dergelijke problemen vaak heel erg tijdelijk (meestal duurt het slechts één of enkele dagen om de weg terug vrij te maken). Het boeken van een vlucht vanuit Leh naar Delhi is niet steeds een oplossing omdat slechte weersomstandigheden ook het luchtverkeer moeilijk kunnen maken.

Mocht er zich tijdens hun verblijf in het buitenland een ramp of onvoorziene gebeurtenis voordoen, dan wordt van de reizigers verwacht dat zij zo spoedig mogelijk hun gezinsleden of naaste vrienden in België van hun toestand inlichten. Indien de communicatie met het buitenland onmogelijk is, kunnen zij zich wenden tot de Ambassade in New Delhi of het Consulaat-Generaal in Mumbai.